Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

28.08.2018. Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til sentrale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringsforhandlinger. Sentrale lønnsmessige tiltak betyr at enkelte grupper får tillegg utover det generelle tillegget som ble gitt på lønnstabellen tidligere i år. I oppgjøret ble det også avsatt midler til lokale forhandlinger.

Over 100 millioner kroner er fordelt i justeringsforhandlingene, og Unio har fått god uttelling samlet sett for sine medlemmer.

- Vi gikk inn i forhandlingene med offensive krav på vegne av våre medlemmer, med hovedvekt på å få til økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse. Vi skulle gjerne sett at kommunen prioriterte dette høyere og for flere av Unios grupper, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Lokale forhandlinger

Det som nå gjenstår før lønnsoppgjøret i Oslo 2018 er ferdig er lokale forhandlinger. Her skal det forhandles i bydeler og i etater, og det skal fordeles tett opptil 210 millioner kroner. Dermed er det fortsatt ikke klart hva som blir det endelige resultatet for hver enkelt. Det avhenger av resultatet i de lokale forhandlingene.

Endelig resultat for lønnsoppgjøret 2018 for medlemmene i Unio Oslo kommune vil foreligge i begynnelsen av november.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør er totalt på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Les protokollen her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as