Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte i Unio vurderer ulike sider av partssamarbeidet, slik det framsto våren 2020 og vinteren 2021. Majoriteten av de tillitsvalgte fra Unio svarer i undersøkelsen at arbeidsgiver har håndtert pandemiens innvirkning på arbeidsplassen på en god måte,

Dessuten svarer to av tre at pandemien ikke har endret tillitsforholdet mellom partene. Det er likevel omtrent like mange som svarer at forholdet er endret til det bedre, som til det verre.

Undersøkelsen bygger blant annet på svar fra tillitsvalgte fra Unios 13 forbund.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as