Oppgjøret i Unio KA i havn

21.06.2016. Partene i KA-oppgjøret nådde frem til omforent resultat sent mandag 20. juni. Det ble da enighet om fordelingen både for 2016 og 2017. Rammen for oppgjøret i 2016 endte på 2,5%, i tråd med frontfagene.

- Det er elementer vi gjerne skulle fått med, men det var ikke mulig innenfor den rammen som var til rådighet. Alt i alt kommer utdanningsgruppene godt ut av dette oppgjøret, sier leder i Unio KA, Leiv Sigmund Hope.

For 2016 er alt forhandlet sentralt og virkningsdato er 1. mai. For 2017 er virkningsdato 1. august. I 2017 skal det også være lokale forhandlinger med virkning fra 1. september.

Se vedlegg til protokoll for nærmere informasjon om oppgjøret.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as