Overlevering av første rapport om Norges fremtidige kompetansebehov

Kompetansebehovsutvalget har i dag overlevert sin første rapport til Kunnskapsdepartementet. Rapporten har fått navnet Fremtidige kompetansebehov I. Kunnskapsgrunnlaget. Unio er representert i utvalget med seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland. – Vi skal nå i gang med en Kompetansepolitisk reform. Det arbeidet skal skje i samarbeid med arbeidslivets parter. Denne rapporten vil være et viktig kunnskapsgrunnlag, sa kunnskapsminister Jan Tore Sanner under fremleggingen av rapporten.

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as