Foto: Thomas Morel

På jobb som dyrepleier: Benchmark Genetics Salten AS

Dyrepleierfaget dekker et bredt kunnskapsfelt. I klinikktilværelsen utfører dyrepleiere et mangfold av komplekse arbeidsoppgaver og ingen dag er lik. Dyrepleierfaget strekker seg også inn i andre bransjer som forskning, matproduksjon og ernæring. I artikkelserien «På jobb som dyrepleier!» ser DiA  nærmere på yrkeshverdagen til noen dyrepleiere. Denne gangen har vi tatt en prat med Torhild Bentzen som jobber som kvalitetskoordinator ved Benchmark Genetics Salten AS. Bentzen studerte til dyrepleier ved Nord Universitet 2015-2018.

Et alternativ til klinikklivet

Jeg var veldig motivert til klinikk-arbeidslivet, og elsket å være i praksis. Underveis i utdanningen fikk jeg dog fler og fler innspill på vilkårene for dyrepleiere som jobbet på klinikk, spesielt dette med lav lønn ble fokusert mye på. Mot slutten av utdanningen begynte jeg dermed å se etter andre muligheter. Kunne jeg jobbe som noe helt annet enn en "klinikkdyrepleier", og fortsatt være dyrepleier? Eller måtte jeg belage meg på å bytte totalt retning, eventuelt begynne forfra og studere noe helt nytt? Tilfeldigvis hadde jeg en venninne som tok en master i akvakultur på dette tidspunktet. Hun fortalte mye om sin masteroppgave, fremtidige jobbønsker og hvordan oppdrettsnæringen var, og jeg ble nysgjerrig på dette. Hun anbefalte meg noen typer stillinger som kunne være aktuelle å se på for dyrepleierutdannede, og mente det ville være gode muligheter for jobb til tross for at jeg ikke hadde noe kompetanse på akkurat fisk. Enda en tilfeldighet skulle føre til at akkurat en slik stilling hun nevnte, dukket opp på et lite tettsted i Sør-Troms akkurat der min familie har feriehus. Mens jeg skrev bacheloren min sendte jeg inn en søknad der, og fikk tilslag på den!

Rett etter bacheloren var levert flyttet jeg dermed til vårt feriehus litt lengre nord, og begynte i stilling som «driftsoperatør» på et nybygget landbasert settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Altså et topp moderne anlegg med avanserte løsninger. Her var arbeidsoppgavene varierte og strakk seg fra alt fra daglig stell og tilsyn av fisken, fôring, renhold og diverse større arbeidsoperasjoner, for eksempel vaksinering og overflytting av fisk til brønnbåt ved sjøsetting. I tillegg fikk jeg ekstra ansvar rundt prøveuttak og samarbeid med fiskehelsetjenesten, samt diverse laboratoriearbeid og oppfølging av vannkvalitet. Etter hvert begynte jeg også å arbeide med internkontroll og kvalitetssystemet i bedriften, og det viste seg at behovet for en egen stilling til dette arbeidet meldte seg. Jeg fikk da tilbud om en ny stilling som kvalitetskoordinator som jeg takket ja til. Arbeidet ble da i større grad administrativt og fra kontor, men jeg fortsatte likevel med noen av de andre arbeidsoppgavene også, blant annet prøveuttak på fisken og oppfølging av vannkvalitet på anlegget.

Gode muligheter for kompetanseheving

Underveis fikk jeg være med på det jeg måtte ønske av kompetansehevende tiltak. Jeg tok en videreutdanning i vannkjemi og vannbehandlingsteknologi ved Nord Universitet, en rekke kurs innenfor interne revisjoner, kvalitetsarbeid og standarder som næringen ofte er sertifisert innenfor. I tillegg fikk jeg delta på seminarer og arrangementer der man lærte en hel del om fiskehelse, utfordringer i næringen, ny teknologi, bygget relasjoner til andre i næringen osv. Sammensatt hadde jeg altså en enormt bratt læringskurve, og utviklet meg masse gjennom en fin kombinasjon av teori og praksis. Jeg hadde altså en fantastisk arbeidsgiver som satset på meg og lot meg få mye ansvar. Det var helt essensielt for at min nysgjerrighet til jobben aldri stagnerte, og at jeg følte meg satt pris på og viktig for bedriften.

Med dyrepleierfaget i bunn

Etter litt over 2 år i jobben i Sør-Troms ønsket jeg meg litt nærmere min hjemby. Jeg søkte og fikk jobb i Benchmark Genetics Salten, også her som kvalitetskoordinator. Anlegget ligger ca 10 mil utenfor Bodø. Dette er et landbasert anlegg som er produsent av rogn og stamfisk, altså en litt en annen del av verdikjeden enn det jeg var vant til fra før av. I min tidligere jobb hadde vi faktisk kjøpt rogn fra akkurat dette anlegget, så det ferdige rognproduktet kjente jeg jo til fra før, men selve produksjonssyklusen var helt ny for meg. Det gjorde at jeg nok en gang fikk mange nye utfordringer og lærte en hel del om hvordan alt henger sammen og fungerer i en slik produksjon. Oppgavene som kvalitetskoordinator har et bredt spenn; kvalitetsarbeid innbefatter blant annet å jobbe med utarbeiding av prosedyrer og tilhørende dokumentasjon, risikoanalyser, HMS-arbeid, avviksbehandling, interne og eksterne revisjoner, etterlevelse av sertifiseringer og krav fra myndigheter – og flere små og større prosjekter. Alt i alt et veldig variert arbeid! Selv om arbeidet jeg gjør i dag har mindre grad av involvering i den biologiske produksjonen har jeg likevel bruk for dyrepleierutdannelsen min fordi den biologiske forståelsen er nødvendig i svært mye av det kvalitetsarbeidet som gjøres. En må for eksempel forstå fisken og biologien for å kunne forholde seg til prosedyrer og regelverk. Jeg synes jobben og næringen er kjempespennende, og føler virkelig at jeg har funnet «min greie» 😊

Du kan lese mer om Benchmark Genetics Salten AS her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as