Varaordfører Jan Sigve Tjelta ønsket Akademikerforbundet velkommen til Sola kommune.

Politisk verksted i eksotiske omgivelser

Om det var interessante politiske temaer, svært engasjerte representanter eller omgivelsene som førte til de spennende debattene på årets Politiske råd, er vanskelig å fastslå. Region Rogaland tok i år imot Akademikerforbundet i eksotiske omgivelser på Solastrand utenfor Stavanger. Årets Politiske råd på Sola ble et stort politisk verksted og et viktig forum for forberedelser til høstens Landsmøte.

Tekst & foto: Carl-Erik Christoffersen

Det var mange og viktige temaer som ble gjennomgått. Blant annet kunne forbundsleder Alfred Sørbø konkludere med at det var første gang i forbundets 50 års historie vi hadde hatt en miljødebatt. Det er viktig at forbundet ikke blir statisk, men klarer å innrette seg etter de endringer vi har i samfunnet og i verden for øvrig. Miljødebatten, som var en del av debatten rundt forbundets politikk fram mot 2022, viser at vår politikk på ingen måte er statisk.

«Medlemmene først», var forbundsleder Alfred Sørbø sin klare påminnelse til delegatene.

Debatten om forbundets politiske plattform kom delvis fra at tillitsvalgte har ment at forbundet har vært mye styrt av «de gode forsetter» og derved har favnet for bredt. Det har forbundsledelsen ønsket å gjøre noe med og skal heretter utarbeide et årlig strategidokument som skal avspeile det som forbundet skal konsentrere sin politikk om.

Noen av de øvrige temaene i debattene var hvordan forbundet skal sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, region- og kommunereformen, hvordan arbeide videre for likestilling og mot diskriminering i arbeidslivet og hvordan forbundet skal forholde seg til privatiseringen av helse- og omsorgstjenestene i samfunnet. Det var mange ulike meninger som kom fram om alle temaene som ble tatt opp.

Organisasjonsdebatten

En annen viktig debatt var om hvordan forbundets organisering skal være i framtiden. Samfunnet endrer seg kontinuerlig og en levedyktig organisasjon må kontinuerlig tilpasse seg, både interne og eksterne endringer. Gjennom 50 år har medlemstallet økt kontinuerlig. Forbundet har medlemmer i alle fylker og kommuner, og fram til nå har «region-organisering» vært hensiktsmessig. Likevel er det ikke sikkert at dette er den optimale organiseringen for medlemmene i framtiden. For representantene på Politisk råd ble det lagt fram en skisse for tre ulike modeller på organisering. Det var interessant å merke seg at det ikke var stor tilslutning for noen radikale endringer av dagens organisasjonsmodell.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as