Regionale samlinger om forebyggende arbeidsmiljø

Arbeidslivets parter i samarbeid med STAMI arrangerer seks samlinger om arbeidsmiljø rundt omkring i landet. Målet er å jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Samlingene er gratis, og du kan melde deg på!

Men vær rask. Det er et begrenset antall åpne plasser. Samlingene er i Tromsø, Kristiansand, Trondheim, Bergen, Oslo og i Stavanger.

Representanter fra NHO, KS, LO, Spekter, Unio, YS, Akademikerne, Virke samt også Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI i tillegg til lokale virksomheter vil være til stede under samlingene for å diskutere hvorfor og hvordan man skal jobbe videre med arbeidsmiljø i din region.

Mer informasjon, påmelding og program for hver enkelt samling finner du her

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as