Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst

Arbeidsledigheten går svakt ned, sysselsettingen øker bare litt, næringsinvesteringene øker ikke etter kraftig nedgang i 2020. Det viser regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

Privat konsum henter seg svakere inn enn ventet, men vokser klart sterkere enn fastlandsøkonomien. Regjeringens optimistiske anslag for veksten i fastlandsøkonomien er drevet av veksten i privat konsum. Den påvirkes av husholdningenes skyhøye sparing i koronaåret 2020.

Anslaget på offentlig konsum i 2021 økes også og bidrar til den samlede veksten.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as