Samskipnaden for utenlandsstudenter

ANSA har nå blitt en 65 år gammel organisasjon. Akademikerforbundets lokallag ved hovedkontoret er bare ett år gammel. Det var Covid19-pandemien som var den utløsende faktor, forteller tillitsvalgt Kristian Kilen-Skogstad

Tekst og foto: Carl-Erik Christoffersen

Kristian Kilen-Skogstad (40) forteller at når nedstengingen av landet var et faktum, meldte rundt halvparten av de ansatte ved hovedkontoret til ANSA seg inn i Akademikerforbundet. Med reiserestriksjoner og nedstenging av Norge og andre land ble det først travelt i ANSA med å bistå studentene i utlandet.

Han forteller at det var få av de ansatte som hadde vært organisert før 2020, men da pandemitiltakene ble iverksatt både innenlands og ute i verden, ble det vanskelig for utenlandsstudentene å fortsette studiene. Dette førte til at aktivitetsnivået for oss gikk ned. Det oppstod et behov blant de ansatte på kontoret for å sikre seg bedre med tanke på jobbene de hadde, forteller han. Halvparten av de ansatte meldte seg da inn i Akademikerforbundet, og jeg sa meg villig til å være tillitsvalgt.

- Medlemmene våre har jobber over et bredt spekter. Noen hadde tidligere vært organisert i andre arbeidstakerorganisasjoner, mens andre igjen var uorganisert. Nettopp derfor passet

Akademikerforbundet bra for oss.

- Alle vi som jobber sentralt i ANSA jobber i hver vår avdeling, men felles for oss er at vi jobber i utdanningssektoren. Det gjør Uniotilknytningen til Akademikerforbundet relevant for oss.

Usikre tider fører til organisering

- Det har nå vært en merkbar nedgang i antall studenter som søker seg til utlandet, naturlig nok med det verden har vært gjennom, understreker Kristian Kilen-Skogstad. Denne utviklingen fører til usikkerhet og en vanskelig situasjon for oss som jobber her. Og potensialet for at flere av de ansatte vil melde seg inn hos oss er absolutt til stede, mener han.
Vi har ingen lokal tariffavtale med ledelsen her i ANSA. I fjor var det heller ikke noen lønnsforhandlinger å snakke om. Med en dramatisk endring av vårt aktivitetsnivå, ble vi enige om å godta det tilbudet arbeidsgiver ga. Vi får se om det blir mer aktivitet i årets oppgjør.

Hvem er så Kristian Kilen-Skogstad?

Han er CRM-koordinator (Customer Relation Management). I praksis betyr det at han håndterer alle henvendelser fra studenter og kommende studenter og ser til at de får svar på det de lurer på. I tillegg følger han opp ANSAs medlemssystem.

- Ser vi stort på det, blir det en form for IT-koordinator, forteller han. Det har han holdt på med siden han begynte i ANSA i 2017. Før det hadde han en tilsvarende jobb i Ford Norge.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as