Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer enn halvparten av innbyggerne med nedsatt funksjonsevne ikke er sysselsatt, mot en av fire i befolkningen generelt. Dette har vært en stor utfordring lenge, og nå har vi fått konsekvensene av pandemien på toppen.

Det sier forbundsleder Tove Holst Skyer i Ergoterapeutene. Hun er støttespiller og ambassadør for kampanjen #Semuligheter. Lederen av Ergoterapeutene mener vi må bidra til å sikre at de som stod utenfor arbeidslivet før pandemien ikke skyves enda lenger ut.

#Semuligheter er en kampanje som setter søkelyset på utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen. Da er arbeidslivet en avgjørende arena.

– Ergoterapeuter har alltid aktivitet og deltakelse som mål, også i arbeidslivet. Nå må det bli et større fokus på arbeidsdeltakelse fremover, slik at arbeidslivet blir tilgjengelig for enda flere, sier hun.

Arbeidsgivere må se mulighetene

Arbeidsgiverne er nødt til å være mer åpne for mangfold på arbeidsplassen, ellers holdes folk utenfor arbeidslivet. Da går samfunnet glipp av kompetanse og arbeidskraft, og mennesker blir avspist med  trygdeytelser, fremfor å få bidra med sine ressurser. Det taper alle på.

Og det drives allerede mye godt inkluderingsarbeid på arbeidsplassene rundt omkring. Det ønsker kampanjen å løfte fram.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as