Summing fra BiA

BiA engasjerer i stort og smått. Les om noen aktuelle saker her.

Vi er stolt av at en av våre medlemmer; barnevernspedagog Veronika Paulsen har disputert med sin doktorgrad i «Overgangen til voksenlivet for ungdom i barnevernet» Disputasen ble holdt i Trondheim 8. desember 2017. Vi gratulerer!
Les mer om doktorgraden her.

 BARNEVERNSPEDAGOGENS ROLLE I SKOLEN

«Vi er klare til å bruke vår kompetanse» er overskriften på et av innleggene BiA denne høsten har hatt i ulike aviser om barnevernspedagogens viktige rolle i skolen. Les innlegget her.

KOMMUNEMONITOR FOR BARNEVERNET    

Bufdir har sammenstilt statistikk på barnevernsområdet, og presenterteen en kommunemonitor for barnevernet 14. desember. Vi er i dialog med Bufdir om monitoren, og ta gjerne i mot innspill fra dere på hvordan den fungerer, og om dere ev. har innspill til hvordan monitoren kan utvikles.
Du finner link her.  

HØRINGER:

BiA har levert inn høringssvar på NOUen om Svikt og Svik og på NOU om SærdomstolerHøringene kan leses her.

I januar vil BiAs leder, Anne Grønsund, delta i høring på Stortinget i familie- og kulturkomiteen om foreslåtte lovendringer i barnevernsloven, barneloven og straffeloven.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as