Syv tiltak for å få flyktninger ut i jobb

27.06.2016. Unios leder Ragnhild Lied har sammen med de andre partene i arbeidslivet utarbeidet syv prinsipper som skal få flere flyktninger raskere ut i jobb. Disse ble omtalt i en felles kronikk i VG i helga.

I mai signerte partene en samarbeidserklæring om det de kalte et hurtigspor – et forslag som ble lansert av Unio.  
– Lykkes vi med dette, vil flere kunne forsørge seg selv og færre ha behov for trygd. Det fremmer integrering og legger til rette for et mer bærekraftig velferdssamfunn, heter det i kronikken, som foruten Unio-leder Ragnhild Lied er signert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Tor-Arne Solbakken i LO, Jorunn Berland i YS, Knut Aarbakke i Akademikerne, Svein Oppegaard i NHO, Vibeke Hammer Madsen i Virke, Anne-Kari Bratten i Spekter og Gunn Marit Helgesen i KS.


Hele kronikken ligger på VG Pluss, men i korte trekk er dette de syv punktene:

1. Kvalifisering skal være hovedgrepet for å få flere flyktninger i arbeid. For flyktninger med utdanning, må man tidlig starte et løp for godkjenning av utdanningen.

2. Ivareta den norske modellen. Arbeidslivet er kjennetegnet med høye standarder og et velregulert arbeidsliv. Dette ønsker vi å bygge videre på. Å ruste flyktningene for å møte det norske arbeidslivet på så like vilkår som mulig er nødvendig.

3. Et hurtigspor for dem med etterspurt kompetanse. De flyktningene som har gode forutsetninger for å komme i jobb, og som sitter på kompetanse som bedriftene trenger, skal få raskere bistand enn i dag til å komme seg i jobb. På den måten får de som står nærmest arbeidslivet hjelp fort, mens andre med større utfordringer kan bruke lenger tid.

4. Nav skal tidligere inn. For å få til et hurtigspor, må grundig kompetansekartlegging skje allerede i mottaksfasen.

5. Mer bruk av lønnstilskudd. Mange vil ha behov for noe hjelp for å komme seg i jobb. Vi ønsker ikke egne arbeidsmarkedstiltak for flyktninger. Vi vil at de vanlige tiltakene som finnes i NAVs portefølje også brukes overfor denne gruppen. Vi er enige om å bruke mer lønnstilskudd.

6. Arbeidslivet må åpne dørene for dem som står utenfor. Partene i arbeidslivet forplikter seg nå til å jobbe for at arbeidsgiverne åpner dørene og gir folk en sjanse. Partene skal aktivt bidra til at flyktninger får relevant arbeidstrening, kompetanseheving og jobb i tråd med utdanning og kompetanse.

7. Mer språktrening på arbeidsplassen. Stikkordet er: Mindre tid i klasserom og mer tid ute i bedrift.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as