Eva-Signe Falkenberg

Oppfordrer tolker til å bli medlem i TiA

- Jeg er overbevist om at dersom vi hadde kommet videre med dette og fått en tilknytning til en slik organisasjon allerede i 1970-80-årene, så ville vi hatt en hurtigere fremgang i vårt strev med å få anerkjennelse for eksempel for våre krav når det gjaldt lønns- og arbeidsforhold, sier Eva-Signe Falkenberg, som ledet Norsk Døvetolkforening i ti år fra den ble stiftet i 1978. - Så en stor takk til ledelsen i Tolkeforbundet for den kjempejobben dere har gjort. Og jeg vil på det sterkeste oppfordre de som ikke allerede har meldt seg inn i TiA, til å gjøre det!

Heidi Woll

Etter Eva-Signe Falkenberg overtok Heidi Woll som leder fra 1988 til 1990, for det som da hadde skiftet navn til Norsk Døvetolkforbund. Etter en liten pause kom hun tilbake som leder igjen fra 1995 til 1999 - og da for Norsk forbund for døvetolker og døvblindtolker. Også Woll er svært positiv til den endringen som nå skjer i Tolkeforbundet.

- Det er et viktig og gledelig skritt at Tolkeforbundet har fremarbeidet et fagfellesskap for tolkene i Akademikerforbundet. Jeg har forventninger til at dette vil styrke tolkeprofesjonen, både når det gjelder lønns-, arbeids- og pensjonsforhold, men også med tanke på den faglige utviklingen av profesjonen.  

- Det har jo vært mulig å organisere seg i fagforbund med forhandlingsrett opp gjennom årene. Men tolkene har ikke hatt sin egen avdeling som har hatt ansvaret for det tolkefaglige. Yrkesorganisasjonene har derfor manglet en innsikt i tolkenes spesielle arbeidssituasjon. Det har heller ikke vært tilstrekkelig fokus på et systematisk arbeid for å lage en profil for faglig utvikling etter grunnutdanning, og heller ikke en lønnsutviklingsprofil for profesjonen. Med en egen avdeling for tolker under en hovedorganisasjon, kan vi ha forventninger til utvikling av fag og lønn for både frilansere og fast ansatte tolker de kommende årene – og det er på høy tid. Jeg vil gratulere både profesjonen og Tolkeforbundets avtroppende styre med dette, sier Heidi Woll.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as