To fylker blir til ett i Trøndelag

Fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag var i dag samlet på Stiklestad for å stemme over sammenslåing av de to fylkene. Det ble i ettermiddag klart at det gikk Sanners vei i avstemningen og at vi får et samlet Trøndelag – Norges nest største fylke. 

Endelig en besluttning som gikk Sanners vei, sier forbundsleder Alfred Sørbø som nå vil ha fokus på medlemmene i de to fylkesadministrasjonene. Vi må være tett på prosessen fremover for å sikre at våre medlemmers rettigheter blir ivaretatt og at arbeidsgiver følger spillereglene i henhold til virksomhetsoverdragelse og medbestemmelsesrett.  

Vi i regionstyret er, sammen med tillitsvalgte på arbeidsplassen, tilgjengelig for rådgiving og eventuell bistand, sier regionleder Marit Ravlo Nikolaisen.

Kontaktpersoner

Martin Ølander – Rådgiver i sekretariatet: martin.olander@akademikerforbundet.no

Marit Ravlo Nikolaisen – regionleder i region Midt-Norge: marit.ravlo.nikolaisen@nav.no

Marit Vagnild – Tillitsvalgt i Sør-Trøndelag fylkeskommune: marit.vagnild@stfk.no

Mette Johnsdatter Vaag - Tillitsvalgt i Nord-Trøndelag fylkeskommune: mette.vaag@ntfk.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as