Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer ute til høring

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er glade for å kunne presentere vårt forslag til felles etiske retningslinjer for tolkeprofesjonen – Tolkenes profesjonsetiske retningslinjer (TPR) – som er sendt på høring med frist 6. desember 2021.

Arbeidet med nye etiske retningslinjer startet etter at interesseforeningen Tolkeforbundet ble lagt ned for å opprette TiA, noe som skapte utfordringer rundt henvisninger til Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer i blant annet Navs frilansavtaler. Samtidig har Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) med tilhørende Forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften) økt behovet for felles etiske retningslinjer for alle tolker. Målet er at TPR skal godkjennes og benyttes av tolkenes interesseorganisasjoner, fagforeninger, arbeidsgivere og oppdragsgivere.

TPR er utviklet i samarbeid med fagpersoner ved tolkeutdanningene, og tar utgangspunkt i blant annet IMDi sine Retningslinjer for god tolkeskikk, Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer og AIICs Code of Professional Ethics. I utformingen av teksten er tolkeloven og tolkeforskriften i stor grad innarbeidet i både formål og ordlyd. Tanken er at TPR, tolkeloven og tolkeforskriften skal gjenspeile hverandre, og danne et felles rammeverk for tolkenes profesjonsetikk.

Vedlegg:

  • Høringsliste, mottakere
  • Høringsnotat og merknader til TPR
  • Forslag til TPR
  • Tolkeforbundets etiske retningslinjer fra 2017


Relevante linker:
Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) - Lovdata
Forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften) - Lovdata
Retningslinjer for god tolkeskikk | IMDi
Code of professional ethics AIIC (Home - AIIC)

/share/mime/48/pdf.png Høringsforslag
(horingsforslag-tolkenes-profesjonsetiske-retningslinjer-tia-oktober-2021.pdf, 120kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringsliste mottakere
(horingsliste-mottakere-tpr-tia-oktober-2021.pdf, 132kB)

/share/mime/48/pdf.png Høringsnotat og merknader
(horingsnotat-og-merknader-til-tolkenes-profesjonsetiske-retningslinjer-tia-oktober-2021.pdf, 150kB)

/share/mime/48/pdf.png Tolkeforbundets etiske retningslinjer fra 2017
(tolkeforbundets-yrkesetiske-retningslinjer2017.pdf, 366kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as