Tre særavtaler reforhandlet med KS

02.12.2016. Unio har kommet til enighet med KS i reforhandlingene av tre sentrale generelle særavtaler (SGS).

De tre særavtalene er som følger:

SGS 1001 Reiseregulativet
Satsen for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten er økt til inntil kr 13 000 pr. år.
For øvrige er det gjort nødvendige tilpasninger i avtaleteksten på grunn av endringer i særavtalene i staten.
Avtalens § 3 henviser til de statlige avtalene Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge.

Disse særavtalene finner du her:
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Avtalen gjelder for perioden 1.1.2017–31.12.2018.
Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på avtalens § 3, med frist til 1.10.2018.


SGS 1002 Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Avtalen er prolongert for perioden 1.1.2017–31.12.2020.

SGS 1020 OU-midler
Avtalen er prolongert for perioden 1.1.2017–31.12.2017.
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå avtalen og vurdere eventuelle behov for endringer. Frist for arbeidet er 1.10.2017.


SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev skal reforhandles i desember 2016.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as