Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte. Unios andel har gått opp fra 14,5 prosent i 2001 til 19,7 prosent i 2019.

– Dette viser at det blir jobba godt med rekruttering i Unios medlemsforbund. Unio er opptatt av verdien av det organiserte arbeidslivet. Da er rekruttering viktig. Jo flere som er medlemmer i et fagforbund, jo sterkere blir trepartssamarbeidet som er grunnlaget for hele den norske modellen. Det sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unios andel av de yrkesaktive fagorganiserte er 20,6 prosent i 2019. Unios andel har økt de siste fire årene, skriver sjeføkonom Erik Orskaug i et nytt notat om organisering på arbeidsplassen.
Mens Unio får flere medlemmer blant fagorganiserte, taper LO terreng.

LO har hatt under halvparten av de yrkesaktive fagforeningsmedlemmene i flere år. Ved utgangen av 2019 er LOs andel av de yrkesaktive som er fagorganisert 46,9 prosent. I 2003 var andelen 55,6 prosent.

Andelen har gått ned for YS også.

Rykker forbi i år

Akademikerne organiserer 13,3 prosent av de fagorganiserte som er yrkesaktive. Akademikerne har den største medlemsveksten målt i prosent, tett fulgt av Unio, og vil gå forbi YS og bli tredje største hovedorganisasjon i løpet av 2020. Organisasjonen har hatt flere yrkesaktive medlemmer enn YS i flere år.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as