Endringer i Statens Vegvesen

Uniotillitsvalgt Øystein Lauen fra Akademikerforbundetengasjerer seg i organisasjonsendringene som pågår i Statens Vegvesen (SVV) som følge av at oppgaver overføres fra SVV til Fylkeskommunene.

Han deltok bl.a. i et møte med samferdselsminister Jon Georg Dale på Stortinget mandag 19. november sammen med representanter fra andre fagforeninger for å påvirke prosessen.

Akademikerforbundet vil følge følge opp medlemmer som blir berørt av endringene.  
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as