- Må møte flyktningsituasjonen med et trygt arbeidsliv

14.09.2015. - Et godt og anstendig arbeidsliv er en viktig arena for å møte det antallet av flyktninger som kommer til Europa, og Norge, nå. Trygge jobber bidrar effektivt til å integrere flyktningene i norsk arbeids- og samfunnsliv, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as