Universitetet i Bergen

Akademikerforbundet er en fagforening under Unio-paraplyen, og retter seg spesielt inn mot ansatte med administrative funksjoner.  Medlemmene må ha minimum tre års universitet- og/eller høyskoleutdanning.

Universitetet i Bergen har et nyopprettet lokallag, der Anette Andersen ved Fakultet for kunst, musikk og design er leder med Daniel Gundersen ved Det medisinske fakultet  og Arnhild Thorseth ved Humanistisk fakultet som styremedlemmer.

Anette Andersen
Arnhild Thorseth
Daniel Gundersen

Akademikerforbundets medlemmer jobber i statlig og kommunal sektor, helseforetak, samt i private bedrifter. Forbundet tilbyr også student- og pensjonistmedlemskap.

Unio, vår hovedorganisasjon, er landets nest største på arbeidstakersiden, og medlemstallet øker.  Vi har derfor tilgang til gode medlemsbetingelser som bank- og forsikringsavtaler.
Akademikerforbundet har de senere år hatt en sterk medlemsvekst og har pr. januar 2019 4981 medlemmer.
Les mer på akademikerforbundet.no.

Akademikerforbundet
Tollbugt. 35
0157 Oslo
Telefon: 21 02 33 64

akademikerforbundet.no
post@akademikerforbundet.no

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as