For tillitsvalgte

Tillitsvalgtrollen

Hva får du igjen for å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt får du gjennom samarbeid med arbeidsgiver og kolleger god oversikt og innsikt i det som til enhver tid skjer på din arbeidsplass. Informasjon og kunnskap gir deg større muligheter for positiv innflytelse og påvirkning, bl.a. på virksomhetens arbeidsmiljø, samt lønns- og personalpolitikk m.m. 

Mange har bevisst gått inn i tillitsvalgtrollen for på denne måten å skaffe seg mer kunnskap, innsikt og erfaring fra arbeidslivet, bl.a. for å benytte den ervervede kompetanse i karriereøyemed.

Erfaring fra tillitsvalgtarbeid teller positivt på en CV ved jobbsøking.

Tillitsvalgtrollen - les mer


Bestillingsmateriell for tillitsvalgte og studentkontakter

Trenger du vervemateriell?

Send inn skjema på antall profileringsartikler. Det vil blir sendt vervebrosjyrer og forsikringsbrosjyrer i alle pakkene.

Bestillingsmateriell for tillitsvalgte og studentkontakter - les mer


Hvorfor bli medlem i Akademikerforbundet

Flere medlemmer på din arbeidsplass gir mer innflytelse i saker som angår deg og de andre medlemmene.

Hvorfor bli medlem i Akademikerforbundet - les mer


Dokumenter og håndbok for tillitsvalgte 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as