Debattnotat om tariff 2023

Vi er i gang med tariffåret 2023 og Akademikerforbundet har utarbeidet et debattnotat med temaer for mellomoppgjøret 2023 og hovedoppgjøret 2024. Notatet ligger nederst på denne siden, slik at alle medlemmer kan lese seg opp når det gjelder muligheter og utfordringer i de ulike tariffområdene.

Det er ønskelig at tillitsvalgte involverer medlemmene og drøfter spørsmålene som er formulert i notatet, og sender oss innspill/tilbakemeldinger. Notatet tar opp en del temaer som går på tvers av tariffområdene, i tillegg til å ha sektorvise deler. Det er ikke nødvendig å svare på spørsmål som er knyttet til et annet tariffområde enn det du hører til.

Innspillene vi mottar danner et viktig grunnlag for utformingen av krav som Hovedstyret i Akademikerforbundet sender til Unio. Dette arbeidet påbegynnes allerede på Akademikerforbundets tariffkonferanse 23. – 24. januar.

Innspill sendes til rådgivere Eystein Madland Hagesæther og Ingvild Baadsvik innen 7.2.2023 ved e-post eystein.m.hagesether@akademikerforbundet.no og ingvild.baadsvik@akademikerforbundet.no

/share/mime/48/pdf.png Debatthefte 2023
(debatthefte-tariffkonferansen-2023.pdf, 526kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as