Tegnspråk- og skrivetolker inn i Nasjonalt tolkeregister

IMDi har fått i oppdrag å utrede behovet for tilpasninger i Nasjonalt tolkeregister så tolker for døve, hørselshemmede og døvblinde skal kunne søke oppføring i Nasjonalt tolkeregister. IMDi har igangsatt arbeidet med å kartlegge hvilke tilpasninger som da må til og har skissert at det teknisk kan løses ved at nye tolkespråk (Norsk tegnspråk og Norsk skrivetolking) legges til i språklista i registeret, og at tolker kan søke oppføring på disse språkene etter samme kvalifikasjonskrav som tolker på alle andre språk.

TiA er bedt om å komme med skriftlig innspill på et notat som beskriver disse tilpasningene. Kort fortalt støtter vi forslaget om at tolker som har BA i tegnspråk og tolking (180 stp) plasseres i kategori B og at skrivetolker kan plasseres i kategori D. TiA ønsker imidlertid at IMDi kan vurdere å holde muligheten åpen for å kunne plassere skrivetolker med mindre enn 15 studiepoeng skrivetolking i kategori E og at skrivetolker med minimum BA i norsk/nordiske kan oppnå kategori B på bakgrunn av utdanning i ett av sine tolkespråk (norsk skriftlig). I tillegg foreslår vi å benytte kategori E til døve tolker som ikke har tolkeutdanning, men kan fremvise kompetanse i andre lands tegnspråk eller har tatt tospråkstesten mellom to tegnspråk, samt har tatt kurset Tolkens ansvarsområder.

Les mer:
Forslag fra IMDi om oppføring i Nasjonalt tolkeregister
TiA sitt innspill til oppføring i Nasjonalt tolkeregister
TiAs fagstyre hos IMDi 10. mars 2022

/share/mime/48/pdf.png Forslag fra IMDi om oppføring i Nasjonalt tolkeregister
(forslag-om-oppf_ring-av-tegnspr_ktolker-i-nasjonalt-tolkeregister.pdf, 93kB)

/share/mime/48/pdf.png TiA sitt innspill til oppføring i Nasjonalt tolkeregister
(innspill-imdi-plassering-tolker-22.04.2022.pdf, 139kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as