TiAs fagstyre hos IMDi

Torsdag 10. mars var TiAs fagstyre hos IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), sammen med andre fag- og interesseorganisasjoner på tolkeområdet.

IMDi hadde invitert til møtet for å informere om sin flerårige plan for arbeidet med tolkeloven. Seniorrådgiver Hilde Fiva Buzungu redegjorde for hvordan direktoratet skal tilrettelegge for oppfølging av tolkeloven, der de anslo at rundt 700 000 offentlige ansatte kan komme til å benytte tolk.

I langtidsplanen vil IMDi foreta en dreining av fokus innen kvalifiseringen av tolker. Dette vil enkelt forklart handle om å gå over fra kvantitet til kvalitet. Etter å ha kartlagt det reelle behovet for tolk på ulike språk, ser direktoratet at noen språk har overdekning selv på høyeste kvalifiseringsnivå. Målet blir dermed å sørge for "passelig mange tolker", og sette større fokus på de mindre språkene der det er stor mangel på kvalifiserte tolker.

Ellers kunne Fiva Buzungu informere om at det snart vil bli åpnet for oppføring av tegnspråk- og skrivetolker i Nasjonalt tolkeregister, men at fag- og interesseorganisasjonene først skulle få uttale seg om organiseringen av innplasseringen av disse tolkene på de ulike kvalifiseringsnivåene.

TiAs fagstyre satte stor pris på å bli invitert til møtet, og mener at IMDis plan legger opp til en god implementering av tolkeloven og oppfølging av kravet til bruk av kvalifisert tolk. Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med IMDi og arbeidet de er i gang med.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as