Akademikerforbundet i NAV

Akademikerforbundet i NAV er et landsdekkende lag med et styre. Styret er valgt demokratisk av og blant medlemmene i NAV. Styrets primæroppgave er å ivareta medlemmene som er ansatt i NAV i viktige arbeidslivsspørsmål. Videre skal utvalget bidra med gode innspill til utvikling av velferdsordningene. Vi ønsker nært samspill med våre medlemmer for å sikre at Akademikerforbundet tar tak i både lokale og sentrale utfordringer.

Styrets sammensetning 1.1.2024-31.12.2025

Hovedtillitsvalgt: Hege Wikestad, NAV Tromsø
Nestleder: Monica Myhre, NAV Arbeid og Ytelser Sørlandet
Styremedlem: Siri Vinjevoll, NAV Hjelpemiddelsentralen Vestland-Førde
Styremedlem: Kari Trosten, NAV Tromsø
Styremedlem: Ingrid Hindenes, NAV Familie- og Pensjonsytelser Bergen
Styremedlem: Espen Sjong Slette, NAV Indre Østfold - kommunal

Varamedlem: Britt Huva Stenseth, NAV Søndre land
Varamedlem: Morten Hanssen, NAV Arbeidslivssenter Øst-Viken
Varamedlem: Ann Kristin Reitan, NAV Kristiansand - kommunal

Ta kontakt med hovedtillitsvalgt på HTV-NAV@akademikerforbundet.no


/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for Akademikerforbundet i NAV
(retningslinjer-nav-2023.pdf, 266kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as