Rådgivende utvalg NAV

Akademikerforbundets NAV-utvalg er et landsdekkende utvalg oppnevnt av hovedstyret. Utvalgets primæroppgave er å ivareta medlemmene som er ansatt i NAV i viktige arbeidslivsspørsmål. Videre skal utvalget bidra med gode innspill til utvikling av velferdsordningene.  Vi ønsker nært samspill med våre medlemmer for å sikre at Akademikerforbundet tar tak i både lokale og sentrale utfordringer.

Utvalget 1.11.2022-2023 består av:

Solgunn Målløy, Hovedtillitsvalgt i Unio i NAV
Kari Trosten
Monica Myhre,
Astri Bonesmo Holm,
Siri Vinjevoll ,
Siri Otelie Odden,
sekretær


/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for NAV-utvalget
(retningslinjer-for-nav-utvalget-oppdatert.pdf, 123kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as