Fra venstre: Kari Trosten, Morten Hanssen, Ingrid Hindenes, Ann Kristin Reitan, Hege Wikestad, Siri Vinjevoll og Espen Sjong Slette

NAV-styret i Akademikerforbundet ivaretar medlemmenes interesser

Akademikerforbundet i NAV som eget landsdekkende lokallag er endelig en realitet. Etter et omfattende og grundig arbeid fra NAV-utvalget ble det første årsmøtet avholdt 29. november 2023. Der ble det valgt styre og forhandlingsutvalg. Det ble også valgt hovedtillitsvalgt for Akademikerforbundet i NAV, Hege Wikestad, som siden også er utnevnt som hovedtillitsvalgt for Unio i NAV.

NAV-utvalget har i mange år ivaretatt våre medlemmer som jobber i NAV. Årsmøtet representerte en viktig demokratisering og ny organisering av arbeidet overfor medlemmene.

Ansatte i NAV har et viktig og stort samfunnsoppdrag, og vi skal være tett på både medlemmene våre og utviklingen i NAV. Vi har tro på at demokratisering og god organisering vil gjøre oss bedre i stand til å ivareta dette i en viktig tid for NAV.

Akademikerforbundets NAV-konferanse 2024

Det nye styret i lokallaget er allerede godt i gang med sitt arbeid. Dette første året vil blant annet dialog med tillitsvalgte og medlemmer, informasjon og medlemspleie være viktige arbeidsområder. Det skal også avholdes NAV-konferanse i 2024, en viktig møteplass som vi ser frem til å legge til rette for.

Les om Akademikerforbundet i NAV her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as