Akademikerforbundet pr. 1.1.2023 – fortsatt et forbund i vekst!

Akademikerforbundet har hatt positiv medlemsutvikling gjennom mange år og hadde i 2022 en samlet medlemsvekst på 7,6 % og medlemsvekst for yrkesaktive på 6,2 %. Det er nå totalt sett 5 891 medlemmer i forbundet og 4 992 av disse er yrkesaktive.

Det er et yrende liv i organisasjonen etter pandemien og forbundet ser ut til å gå et godt år i møte.

De fysiske møteplassene er tilbake

Nå kan Akademikerforbundet jobbe videre med å finne den beste kombinasjonen av fysiske og digitale møteplasser for å dekke medlemmenes behov når det gjelder kommunikasjon, medlemspleie og kompetansebygging.

Vekst i alle tariffområder

Akademikerforbundet har medlemmer innen alle tariffområder og det har vært medlemsvekst i alle områdene, spesielt i privat sektor. Her pågår det et arbeid med å få på plass avtaler, slik at også medlemmer i privat sektor kan få et komplett tilbud i Akademikerforbundet.

Nye fag- og interessegrupper

Det finnes nå fire fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet:

  • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), etablert i 2015
  • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), etablert i 2019
  • Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA), etablert i 2021
  • Optikerne i Akademikerforbundet (OiA), etablert i 2022

Disse har egne styrer som jobber med å ivareta gruppenes interesser gjennom bl.a. arbeid med høringer og organisering av kurs/konferanser med faglig tilsnitt. Det forventes at flere fag- og interessegrupper vil etablere seg i løpet av 2023.

52 % flere studentmedlemmer!

Dette dreier seg i stor grad om dyrepleierstudenter som har funnet en plass i fag- og interessegruppen Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) og tolkestudenter som opplever tilhørighet i fag- og interessegruppen Tolkene i Akademikerforbundet (TiA). Men det er også andre studentmedlemmer som har funnet veien til Akademikerforbundet. En viktig brikke i arbeidet har vært at studentleder har vært 100 % frikjøpt i 2022. Hun har i samarbeid med bl.a. fag- og interessegruppene, regionene og sekretariatet satt i gang aktiviteter og jobbet med systembygging og organisasjonsutvikling.

Tett på det som skjer i NAV

Forbundet har et eget NAV-utvalg som jobber med saker som er viktige for medlemmene. Samlet har Akademikerforbundet 596 medlemmer som jobber i NAV, herav 442 i statlig sektor, 118 i kommunal sektor og 36 i Oslo kommune. Gjennom flere år har det vært organisert en årlig NAV-konferanse for Akademikerforbundet NAV-medlemmer. Unio organiserer også en årlig konferanse Unio-medlemmer i NAV. Akademikerforbundet en den desidert største medlemsgruppen i NAV blant Unioforbundene. Det pågår en demokratiseringsprosess. Til nå har Hovedtillitsvalgt og NAV-utvalget vært oppnevnt av Hovedstyret. PÅ konferanse i november vil det blir gjennomført valg blant medlemmene.

Vekst i alle de åtte regionene

Akademikerforbundets åtte regioner er svært ulike av størrelse, men samtlige hadde vekst. Den høyeste prosentvise veksten hadde Region Vestland med 13,8 %, fulgt av Region Nord (12,4 %) og Region Innlandet (8 %).
Størst vekst i antall medlemmer hadde Region Oslo Viken med en økning på 187 medlemmer. De teller nå hele 2 511 medlemmer totalt. Til sammenlikning har den minste regionen, Region Agder 298 medlemmer.

Også et forbund for ledere

Akademikerforbundet kunne i september 2022 igjen gjennomføre sin årlige lederkonferanse etter to års opphold pga. pandemien. Konferansen var fulltegnet og fikk svært gode tilbakemeldinger. Dette er en populær konferanse. Allerede i januar var den fulltegnet med ventelister for årets konferanse i september!

Unio vokser

Det er gledelig at også Unio vokser i antall medlemmer. Tallet pr. 1.1.2023 er 396 895, en økning på 7 678. Hovedsammenslutningen har nå 282 167 yrkesaktive medlemmer, en økning på 6 006. 76 % av medlemmene er kvinner.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as