Akademikerforbundets seniorutvalg

Akademikerforbundet har en stor andel medlemmer som regner seg selv som seniorarbeidstakere. Seniorarbeidstakere kan ha særegne interesser i arbeidslivet vedrørende tilrettelegging av arbeidsplass, særavtaler om redusert arbeidstrykk og tariff- og lovfestede rettigheter. For å ivareta disse interessene har hovedstyret oppnevnt et seniorutvalg. Seniorutvalgets viktigste oppgave er å ta stilling til seniorpolitiske spørsmål som hovedstyret ønsker besvart, samt tematisere samtidsaktuelle arbeidslivsspørsmål.

Rådginving på pensjon 

Ansvaret for egen pensjon er i stadig større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at vi har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Formuesforvaltning.

Rådgiverne er uavhengige og har dermed ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har. Det være seg valg relatert til fratreden/uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte. Alt for mange ser seg blind på lønnslippen og glemmer verdien som ligger i en god tjenestepensjonsordning.

Det finnes mange kalkulatorer for beregning av pensjon. Sjekk først der du har din pensjon i dag og tidligere pensjonsleverandører, samt NAV. Du kan også sjekke Norsk Pensjon.

Om du er ny som medlem, må du forskuttere et års kontingent for å benytte deg av dette tilbudet. Som medlem kan du velge om du benytter deg av et privatrettslig råd eller pensjonsrådgivning i løpet av ett år.

Send en mail til pensjon@akademikerforbundet.no og beskriv kort din problemstilling.
Du vil så få et skjema med informasjon om forberedelse om rådgivningssamtalen.

For medlemmer som ønsker rådgivning utover dette, faktureres dette med en rabatert timespris tilsvarende 2,5 % av G, pt. kr. 2.496  
Merverdiavgift kommer i tillegg etter de til enhver tid gjeldende regler.

Avbestilling av rådgivning vil bli fakturert medlemmet dersom ikke avbestilling er formidlet innen fem arbeidsdager før oppdraget skulle vært gjennomført.

Hva mener vi:

Utvalget er spesielt opptatt av å fremme seniorarbeidstakere som en ressurs. Lang erfaring fra arbeidslivet og kunnskap om arbeidsplassen er en verdi for arbeidsgiveren.

Akademikerforbundets er på vakt vedrørende spørsmål om aldersdiskriminering i arbeidslivet. Diskriminering kan ta mange former, men under er noen momenter hvor vi ser at aldersdiskriminering forekommer:

  • Utlysning av stilling
  • Tilsetting
  • Omplassering av forfremming
  • Opplæring og annen kompetanseutvikling
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Opphør av arbeidsforhold

Dersom du har blitt, eller mener du står i fare for, å bli diskriminert i arbeidslivet på grunn av alder, bes det om at du kontakter Akademikerforbundet så snart som mulig på post@akademikerforbundet.no

Aktuelle dokumenter

Her finner du aktuelle dokumenter relevant for deg som seniorarbeidstaker og medlem av Akademikerforbundet 

Aktuelle dokumenter - les mer


Utvalget består i dag av (1.1.23-31.12.24:)

Eli Wilhelmsen (leder)
Marianne Vara (nestleder)
Kirsten Brox
Johan Hægstad
Thor Larsen

Akutelle saker vi jobber med

Her finner du akutelle dokumenter og saker som er under behandling hos Akademikerforbundets Seniorutvalg

Akutelle saker vi jobber med - les mer


/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer seniorutvalget
(retningslinjer-seniorutvalget-oppdatert.pdf, 203kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as