Akademikerforbundets seniorutvalg består av:

Rådgiver Martin Ølander er sekretær for utvalget.

Tillitsvalgtopplæringen i Akademikerforbundet

Seniorutvalget ser det blant annet som viktig at orientering om seniorpolitikk innarbeides som tema i de ulike kurs som blir holdt i Akademikerforbundets regi.