Ledelsesartikler

Fjernledelse i koronakontekst

Mange norske ledere fikk endret vilkårene for å utøve ledelse av sine medarbeidere da hjemmekontor ble den nye normalen fra 12. mars 2020.

Fjernledelse i koronakontekst - les mer


Er digitalisering god gammeldags endringsledelse?

For mange virksomheter er hensikten med digital transformasjon å modernisere driften; effektivisere den. For andre skal bruk av digital teknologi transformere deres samhandling med kunder for å øke omsetningen.

Er digitalisering god gammeldags endringsledelse? - les mer


Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen?

Alle ledere må med jevne mellomrom ta det som ofte kalles «den vanskelige samtalen». Utløsende faktor kan være så mangt, en ansatt som ikke gjør jobben sin etter avtale, en ansatt som lukter alkohol om morgenen, en ansatt som ikke passer personlig hygiene, en ansatt som har en adferd overfor andre som ikke er akseptabel, oppsigelse - eller budskap om dødsfall. Fantasien setter grenser for hva det kan være, vi jobber med mennesker.

Hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen? - les mer


Lederens utfordringer ved nedbemanning

Kommunereform. Nedgangstider i oljesektoren. Stigende arbeidsledighet. Det er mye som tyder på at du som leder vil komme i en situasjon der du må nedbemanne i løpet av de neste årene. Slike prosser er krevende for ledere og ansatte. 

Lederens utfordringer ved nedbemanning - les mer


Digitalisering - hva kreves av ledere?

Hvordan skal du som leder forholde deg til digitalisering?
-Ledere må sette seg i førersetet, sier Linda Lai i en artikkel på ledernytt.no. «Digitalisering» høres kanskje ikke så spennende ut. Det assosieres ofte med effektivisering og rasjonalisering av eksisterende prosesser. Men digital teknologi byr også på store muligheter for innovasjon og forretningsutvikling. Her bør ledere sette seg selv i førersetet hvis de tar lederrollen på alvor. I motsatt fall risikerer de å gå glipp av viktige muligheter til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping.

Digitalisering - hva kreves av ledere? - les mer


Fra fryktbasert ledelse til fryktbasert ledelseskrav?

Ledere er mennesker og finnes i alle varianter – gode, middelmådige og dårlige. Ytterst på fløyen av dårlige ledere finner du de som Linda Lai kaller «giftige ledere».

Fra fryktbasert ledelse til fryktbasert ledelseskrav? - les mer


Lederne er viktige aktører i arbeidet med å få ned sykefraværet

I arbeidet med å nå IA-avtalens overordnede mål er arbeidsgiverpolitikken viktig og ledere på alle nivåer er viktige aktører. Særlig viktig er lederen som står nærmest medarbeideren, da oppfølging ved sykefravær i hovedsak skjer her.

Lederne er viktige aktører i arbeidet med å få ned sykefraværet - les mer


Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser

Mellomledere er en viktig gruppe ledere når det gjelder realisering av endringer, fordi det ofte er de som påser at endringsprosesser gir faktiske utslag. Men mellomlederen er mer enn det. I en endringssituasjon er mellomlederen ofte både budbringer, mottaker og mekler. De har ofte i oppdrag å videreformidle beslutninger om endring, og må skape tillit og engasjement rundt den, samtidig som de skal mekle mellom ansatte og toppledelsen dersom det oppstår uoverensstemmelser.

Mellomlederens rolle i endringsprosesser – det kan bli for mye følelser - les mer
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as