Inn- og utmelding / kontingent / betingelser

OBS!

Kontingentsatser

Ordinært medlemskap: kr 6.000 pr. år.
Redusert stilling, dvs. 50 % eller mindre: kr 3.300 pr. år.
Pensjonister: kr 500 pr. år
Studenter og ikke-yrkesaktive: kr 300 pr. år.
Medlemmer som går fra studentmedlemskap til yrkesaktivt medlemskap, får 12 måneder med halv kontingent ved overgang fra student til yrkesaktiv.

Husk at det gis fradrag for medlemskontingenten i selvangivelsen!

Advokatforsikring er inkludert i kontingent for yrkesaktive (ordninært medlemskap og redusert stilling).

Ev. grunnforsikring kommer i tillegg. 


Ved innmelding blir du omfattet av obligatorisk grunnforsikring med reservasjonsrett (egne regler for studentmedlemskap)

Dersom du benytter deg av vårt forsikringstilbud (obl. forsikring), er prisen på denne kr 187 pr. md.


Akademikerforbundet er tilsluttet Unio

Akademikerorbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio, som forestår felles streikeberedskap for alle sine medlemsforbund på en rekke tariffområder. Unio kan da som ledd i streikeberedskap motta  medlems- og lønnsopplysninger og at opplysningene i så fall kan bli delt med personer i Unio og/eller andre Unio-tilknyttete forbund som er ansvarlige for å organisere og planlegge streikeuttak for aktuelle arbeidsplass. Ved varsel om streikeuttak deler Unio også opplysninger om streikeuttatte medlemmer med arbeidsgiver. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as