Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2020

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2020 5086 medlemmer, hvorav 4504 (88,6 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 67 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er ca. 49 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • KS-Bedrift – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO.

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. 

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 1112 medlemmer (24,7 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2033 medlemmer (45,1 %)
 • Virke – 102 medlemmer (2,3 %)
 • Spekter – 827 medlemmer (18,4 %), hvorav 412 i helseforetak (9,1 %)
 • KA – 31 medlemmer (0,7 %)
 • Privat sektor for øvrig – 317 medlemmer (7,0 %)
 • NHO-området - 52 medlemmer (1,2 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på godt over 800 arbeidsplasser, representert med ca. 550 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 35 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på over 100 ulike arbeidsplasser med over 500 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 315 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 160 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:

Oslo kommune – 315 medlemmer
Vinmonopolet - 315 medlemmer
St. Olavs hospital HF – 99 medlemmer
Bergen kommune - 88 medlemmer
Brønnøysundregistrene – 77 medlemmer
Bærum kommune – 75 medlemmer
Nordre Follo – 57 medlemmer
Trondheim kommune - 49 medlemmer
Utdanningsforbundet - 46 medlemmer
Kristiansand kommune - 45 medlemmer
Norsk Tipping - 44 medlemmer
Buskerud fylkeskommune - 40 medlemmer
Skedsmo kommune - 40 medlemmer
Statens vegvesen - 39 medlemmer
Karmøy kommune – 37 medlemmer
Kongsvinger kommune – 37 medlemmer
UiT Norges arktiske universitet - 36 medlemmer
Larvik kommune - 34 medlemmer
Drammen kommune - 32 medlemmer
Stavanger kommune - 32 medlemmer
Tromsø kommune - 32 medlemmer
Nordlandssykehuset Bodø - 28 medlemmer
Akershus universitetssykehus - 27 medlemmer
Fredrikstad kommune - 26 medlemmer
Haugesund kommune - 25 medlemmer
Sørlandet sykehus HF - 24 medlemmer
Halden kommune - 23 medlemmer
Oslo universitetssykehus - 23 medlemmer
Lillehammer kommune - 21 medlemmer
Helse Stavanger - 21 medlemmer
Lier kommune - 21 medlemmer
Helse Fonna - 20 medlemmer
Sandefjord kommune - 20 medlemmer

 Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer. 

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as