Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2021

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2021 5228 medlemmer, hvorav 4558 (87,2 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 67,3 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er ca. 49 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • Samfunnsbedriftene – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO.

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. 

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 1144 medlemmer (25,1 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2002 medlemmer (43,9 %)
 • Virke – 106 medlemmer (2,3 %)
 • Spekter – 824 medlemmer (18,1 %), hvorav 372 i helseforetak (8,2 %)
 • KA – 28 medlemmer (0,6 %)
 • Privat sektor for øvrig – 396 medlemmer (8,7 %)
 • NHO-området - 58 medlemmer (1,3 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på ca. 1500 arbeidsplasser, representert med ca. 500 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 66 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på ca. 120 ulike arbeidsplasser med over 500 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 315 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 140 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:

NAV stat – 375 medlemmer
Oslo kommune – 317 medlemmer
Vinmonopolet - 315 medlemmer
Bufetat – 153 medlemmer
St. Olavs hospital HF – 95 medlemmer
Bergen kommune - 84 medlemmer
Brønnøysundregistrene – 63 medlemmer
Bærum kommune – 73 medlemmer
Viken fylkeskommune – 66
Skatteetaten – 61 medlemmer
Norsk Tipping - 59 medlemmer
Nordre Follo – 56 medlemmer
Trondheim kommune - 50 medlemmer
Utdanningsforbundet - 46 medlemmer
Lillestrøm kommune – 45 medlemmer
Kristiansand kommune - 37 medlemmer
Karmøy kommune – 35 medlemmer
Kongsvinger kommune – 35 medlemmer
Tromsø kommune - 34 medlemmer
UiT Norges arktiske universitet - 31 medlemmer  
Larvik kommune - 31 medlemmer

Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer.  . 

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as