Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2024

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2024 5877 medlemmer, hvorav 4997 (85 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 69,5 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er 49,3 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • Samfunnsbedriftene – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO.

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. 

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 1334 medlemmer (26,7 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2001 medlemmer (40 %)
 • Virke – 103 medlemmer (2,1 %)
 • Spekter – 882 medlemmer (17,7 %), hvorav 359 i helseforetak (7,2 %)
 • KA – 31 medlemmer (0,6 %)
 • Privat sektor for øvrig – 596 medlemmer (11,9 %)
 • NHO-området - 49 medlemmer (1 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på ca. 1500 arbeidsplasser, representert med ca. 500 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 66 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på ca. 120 ulike arbeidsplasser med over 500 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 319 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 140 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:
 • NAV stat – 429 medlemmer
 • Vinmonopolet - 319 medlemmer
 • Oslo kommune – 290 medlemmer
 • Bufetat - 151 medlemmer
 • Norsk Tipping - 109 medlemmer
 • Bergen kommune - 87 medlemmer
 • St. Olavs hospital HF - 85 medlemmer
 • Skatteetaten - 73 medlemmer
 • Brønnøysundregistrene - 63 medlemmer
 • Bærum kommune - 56 medlemmer
 • Tromsø kommune - 50 medlemmer
 • Utdanningsforbundet - 50 medlemmer
 • Lillestrøm kommune - 47 medlemmer
 • Statens Vegvesen - 44 medlemmer
 • Kristiansand kommune - 43 medlemmer
 • Nordre Follo - 43 medlemmer
 • Trondheim kommune - 42 medlemmer
 • Haugesund kommune - 37 medlemmer
 • Lørenskog kommune - 37 medlemmer
 • UiT Norges arktiske universitet - 37 medlemmer
 • Karmøy kommune - 32 medlemmer
 • Akershus Sykehus - 30 medlemmer

Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer.   

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as