Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2022

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2022 5475 medlemmer, hvorav 4702 (85,9 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 67,7 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er ca. 49 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • Samfunnsbedriftene – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO.

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. 

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 1219 medlemmer (25,9 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2033 medlemmer (43,2 %)
 • Virke – 103 medlemmer (2,2 %)
 • Spekter – 843 medlemmer (17,9 %), hvorav 372 i helseforetak (7,9 %)
 • KA – 29 medlemmer (0,6 %)
 • Privat sektor for øvrig – 421 medlemmer (9,1 %)
 • NHO-området - 54 medlemmer (1,1 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på ca. 1500 arbeidsplasser, representert med ca. 500 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 66 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på ca. 120 ulike arbeidsplasser med over 500 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 323 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 140 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:
 • NAV stat – 404 medlemmer
 • Oslo kommune – 330 medlemmer
 • Vinmonopolet - 323 medlemmer
 • Bufetat – 159 medlemmer
 • St. Olavs hospital HF – 93 medlemmer
 • Bergen kommune - 89 medlemmer
 • Norsk Tipping - 72 medlemmer
 • Bærum kommune – 65 medlemmer
 • Skatteetaten – 63 medlemmer
 • Brønnøysundregistrene – 60 medlemmer
 • Viken fylkeskommune – 60 medlemmer
 • Utdanningsforbundet - 49 medlemmer
 • Nordre Follo – 48 medlemmer
 • Trondheim kommune - 48 medlemmer
 • Lillestrøm kommune – 45 medlemmer
 • Tromsø kommune - 41 medlemmer
 • Kristiansand kommune - 39 medlemmer
 • Kongsvinger kommune – 36 medlemmer
 • Karmøy kommune – 35 medlemmer
 • UiT Norges arktiske universitet - 35 medlemmer
 • Akershus Sykehus – 32 medlemmer

Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer.  .  

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as