Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2019

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2019 4981 medlemmer, hvorav 4417 (88,7 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 65,9 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er ca. 49 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • KS-Bedrift – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. Eksempelvis har fylkene Østfold, Akershus og Oslo ca. 36,1 % av medlemsmassen.

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 1047 medlemmer (23,7 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2063 medlemmer (46,7 %)
 • Virke – 96 medlemmer (2,2 %)
 • Spekter – 815 medlemmer (18,5 %), hvorav 416 i helseforetak (9,4 %)
 • KA – 31 medlemmer (0,7 %)
 • Privat sektor for øvrig – 310 medlemmer (7,0 %)
 • NHO-området - 55 medlemmer (1,3 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på godt over 800 arbeidsplasser, representert med ca. 550 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 35 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på over 100 ulike arbeidsplasser med over 450 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 313 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 160 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:

Oslo kommune – 366 medlemmer
Vinmonopolet - 313 medlemmer
St. Olavs hospital HF – 102 medlemmer
Bergen kommune - 82 medlemmer
Bærum kommune – 81 medlemmer
Brønnøysundregistrene – 76 medlemmer
Trondheim kommune - 60 medlemmer
Utdanningsforbundet - 47 medlemmer
Statens vegvesen - 45 medlemmer
Skedsmo kommune - 40 medlemmer
Kristiansand kommune - 39 medlemmer
Ski kommune – 38 medlemmer
Karmøy kommune – 37 medlemmer
Kongsvinger kommune – 36 medlemmer
Buskerud fylkeskommune - 35 medlemmer
UiT Norges arktiske universitet - 35 medlemmer
Tromsø kommune - 33 medlemmer
Larvik kommune - 32 medlemmer
Stavanger kommune - 32 medlemmer
Nordlandssykehuset Bodø - 32 medlemmer
Norsk Tipping - 31 medlemmer
Haugesund kommune - 26 medlemmer
Sørlandet sykehus HF - 26 medlemmer
Akershus universitetssykehus - 25 medlemmer
Fredrikstad kommune - 25 medlemmer
Drammen kommune - 23 medlemmer
Lillehammer kommune - 23 medlemmer
Halden kommune - 22 medlemmer
Helse Stavanger - 21 medlemmer
Oslo universitetssykehus - 21 medlemmer
Sandefjord kommune - 21 medlemmer
Helse Fonna - 20 medlemmer

 Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer. 

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as