Kort om Akademikerforbundets medlemmer pr. 1.1.2018

Antall, kjønn og alder:

Akademikerforbundet har pr. 1. januar 2018 4887 medlemmer, hvorav 4306 (88,1 %) er yrkesaktive. Av medlemsmassen er 66,2 % kvinner og gjennomsnittsalderen for forbundets yrkesaktive medlemmer er ca. 49 år.

Akademikerforbundet har tariffavtaler med følgende arbeidsgiverorganisasjoner:
 • Statlig sektor – tariffavtale med staten gjennom Unio
 • KS – (Kommunal sektor) – tariffavtale vedr. kommuner, fylkeskommuner m.m.
 • Oslo kommune
 • Spekter – overenskomster, alene eller sammen med andre Unio-forbund
 • KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
 • Virke – Hovedorganisasjons for handel og tjenester i Norge
 • KS-Bedrift – kommunale selskaper

I tillegg har Akademikerforbundet lokale tariffavtaler på enkelte virksomheter, bl.a. i NHO

Geografisk spredning:

Medlemmene er spredt over hele landet, men med flest medlemmer konsentrert i og rundt de største byene. Eksempelvis har fylkene Østfold, Akershus og Oslo ca. 36,8 % av medlemsmassen.

De yrkesaktive medlemmer er fordelt slik mellom de enkelte sektorer:
 • Statlig sektor – 970 medlemmer (22,5 %)
 • Kommunal sektor, inkl. Oslo kommune – 2061 medlemmer (47,9 %)
 • Virke – 89 medlemmer (2,1 %)
 • Spekter – 797 medlemmer (18,5 %), hvorav 420 i helseforetak (9,8 %)
 • KA – 35 medlemmer (0,8 %)
 • Privat sektor for øvrig – 297 medlemmer (6,9 %)
 • NHO-området - 57 medlemmer (1,3 %)
Spredning arbeidsplasser:

Medlemmene er spredt på godt over 800 arbeidsplasser, representert med ca. 550 arbeidsgivere. 
(Det er vanskelig å gi helt detaljerte tall her, da en arbeidsgiver kan være representert med mange arbeidsplasser – for eksempel Oslo kommune som er en arbeidsgiver, mens vi er representert i 35 bydeler, etater og virksomheter. Et annet eksempel er NAV – hvor vi er representert på over 100 ulike arbeidsplasser med over 450 medlemmer). Vi kan også nevne at Vinmonopolet, hvor vi har 309 medlemmer, er registrert med én arbeidsgiver, mens vi er representert på ca. 160 ulike arbeidsplasser.

De største lokallagene til Akademikerforbundet er:

Oslo kommune – 345 medlemmer
Vinmonopolet - 309 medlemmer
St. Olavs hospital HF – 92 medlemmer
Bærum kommune – 85 medlemmer
Bergen kommune - 82 medlemmer
Brønnøysundregistrene – 75 medlemmer
Trondheim kommune - 60 medlemmer
Utdanningsforbundet - 49 medlemmer
Statens vegvesen - 41 medlemmer
Karmøy kommune – 40 medlemmer
Skedsmo kommune - 40 medlemmer
Larvik kommune - 37 medlemmer
Ski kommune – 37 medlemmer
Kristiansand kommune - 36 medlemmer
UiT Norges arktiske universitet - 36 medlemmer
Buskerud fylkeskommune - 35 medlemmer
Tromsø kommune - 33 medlemmer
Kongsvinger kommune – 32 medlemmer
Stavanger kommune - 32 medlemmer
Nordlandssykehuset Bodø - 31 medlemmer
Akershus universitetssykehus - 29 medlemmer
Helse Stavanger - 27 medlemmer
Drammen kommune - 26 medlemmer
Oslo universitetssykehus - 26 medlemmer
Haugesund kommune - 25 medlemmer
Lillehammer kommune - 25 medlemmer

 

Plass- og organisasjonstillitsvalgte:

Akademikerforbundet har til sammen ca. 200 plasstillitsvalgte i tillegg til forbundets ca. 80 organisasjonstillitsvalgte medlemmer. 

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as