/share/mime/48/pdf.png Akademikerforbundets organisasjonskart
(organisasjonskart-2023-2025-b.pdf, 75kB)

Landsmøtet

er Akademikerforbundets øverste politiske organ og består av delegater fra Akademikerforbundets 8 regioner. Landsmøtet kommer sammen hvert tredje år og behandler årsmelding, regnskap, langtidsbudsjett, måldokument og handlingsplan. Landsmøtet velger Hovedstyret.

Politisk råd

hvor regionrepresentanter, hovedstyre og administrasjon møtes er forbundets "politiske verksted".

Hovedstyret

leder Akademikerforbundets virksomhet mellom landsmøtene.

Rådgivende utvalg

i Akademikerforbundet har en rådgivende og utredende funksjon.

Rådgivende utvalg oppnevnes av hovedstyret og er rådgivende organer for hovedstyret i saker som angår de respektive tariff- og/eller interesseområder.

Akademikerforbundet har følgende vedtektsfestede rådgivende utvalg:

  • Rådgivende utvalg for kommunal sektor (KS)
  • Rådgivende utvalg for statlig sektor
  • Rådgivende utvalg for Oslo kommune
  • Rådgivende utvalg for Spekter
  • Rådgivende utvalg for Virke/NHO
  • Seniorutvalget
  • Studentutvalget

Akademikerforbundets regioner

har et regionalt ansvar for medlemmene som ivaretas av regionstyre og regionleder.

Lokallag

er Akademikerforbundets lokale organisasjonsledd. Akademikerforbundets medlemmer i en virksomhet eller på en arbeidsplass utgjør et lokallag. Dersom det ikke er en kontaktperson på ditt arbeidssted, kontakter du regionleder eller hovedstyret.

Studentlag

kan etableres ved studiesteder der utdanningen gir rett til medlemskap i Akademikerforbundet, jf. § 2, og omfatter Akademikerforbundets medlemmer på studiestedet.

Studentlag organiseres i den region studiestedet ligger.

Sekretariatet

ledes av generalsekretæren som har det løpende økonomiske og administrative ansvaret for forbundet virksomhet. Sekretariatet ivaretar løpende drift av Akademikerforbundets virksomhet og er ansvarlig for gjennomføring av politiske vedtak. Sekretariatet forbereder saker for forbundets politiske organer.

Hovedstyret

Mizanur Rahaman

Forbundsleder

 

 

 

 

 

 

 


Mobilnummer: 988 22 658 
E-postadresse: mizanur@akademikerforbundet.no

Anne Grønsund

Nestleder

 Ansatt i Lindesnes kommune.

 

 

 

 

 

 

 

Mobilnummer: 951 46 438
E-postadresse: anne.gronsund@akademikerforbundet.no


Svein Kvammen

Styremedlem

Ansatt i Bergen kommune.

 


 

 

 

 


Mobilnummer: 911 32 228
E-postadresse: svein.kvammen@bergen.kommune.no

Ingjerd Espe

Styremedlem

Ansatt i Domstolene

 

 

 

 

 

ingjerd_espe@hotmail.com
918 83 672


Øystein Bentstuen

Styremedlem

 Ansatt i Viken fylkeskommune.

 

 

 

 

 

 

 

Mobilnummer: 986 07 130
E-postadresse: perb@bfk.no

Dirk Lungwitz

Ansatt i Molde kommune.

 

 

 

 

dirk.lungwitz@molde.kommune.no
993 90 705

 

 

 


Rune Husmo

Styremedlem

Jobber i Skatteetaten

 

 

 

 

Rune.husmo@akademikerforbundet.no
916 90 372

 

 

 

 

Varamedlemmer

Torbjørn Sandvik

Catrine Rosanoff Aronsen

Bernt Erik Jørgensen

Siri Krumsvik 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as