For forhandlere

Akademikerforbundet har forhandlere i hver region som bidrar ved de lokale forhandlingene. Disse forhandlerne er dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i forbundet skal bli forhandlet for, også der det ikke er lokale tillitsvalgte.

Bli forhandler i Akademikerforbundet

Det enkelte regionstyret organiserer og gjennomfører de lokale forhandlingene sammen med forhandlerne. Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med din regionleder. Forbundet tilbyr årlige forhandlingskurs og disse er du velkommen til å delta på.

Ønsker du innsikt i forhandlingsarbeidet, kan du som tillitsvalgt være med som bisitter.

Tips og råd

Som forhandler bør du delta på forhandlingskurs, også for erfarne forhandlere er det nyttig å ta et oppfriskningskurs.

Vi minner om følgende:
De 5 fasene i en forhandling:

 • Forberedelsesfasen
 • Diskusjonsfasen
 • Forslagsfasen
 • Kjøpslåingsfasen
 • Avslutningsfasen

Måten en fase avsluttes på gir grunnlag for hvordan du trer inn i den neste fasen.

 • Vær lydhør for motpartens signaler og kroppsspråk.
 • Vis tillit og skap rom for gjensidig respekt mellom partene.
 • Tilby noe som er verdifullt for motparten men «billig» for deg.
 • Krev noe som er «billig» for motparten, men verdifullt for deg.
 • Våre forhandlere er ærlige og bløffer ikke.
 • Ikke bruk trusler eller still ultimatum.
 • Vi holder ord og står ved våre løfter.

Og husk, dere skal møtes igjen!

Godtgjørelse for forhandlere

Når du forhandler ved ditt arbeidssted, skal du i utgangspunktet som forhandler få bruke arbeidstiden på dette.

Forhandlere i Akademikerforbundet som forhandler for forbundets medlemmer hos en annen arbeidsgiver gis kompensasjon.
Nedenfor finner du retningslinjene for godtgjørelse, samt skjema for godtgjørelse for forhandlere.

Ta kontakt med sekretariatet, dersom du har spørsmål til godtgjørelse for forhandlere.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for godtgjørelse i Akademikerforbundet
(retningslinjer-for-godtgjorelse-lonnsfor.-2022.pdf, 205kB)

/share/mime/48/excel.png Godtgjørelse for forhandlere
(godtgjorelse-for-lonnsforhandlinger.xlsx, 37kB)

Reisegodtgjørelse

Det er mulig at arbeidsgiver dekker reiseutgifter for forhandlerne. Sjekk virksomhetens prakis før forhandlingene starter. Alternativt dekkes reiseutgifter av Akademikerforbundet.

Her finner du skjema for reisegodtgjørelse.

Ta kontakt med sekretariatet, dersom du har spørsmål i forhold til reisegodtgjørelse for forhandlere.

/share/mime/48/excel.png Reiseregningsskjema
(reiseregning-i-akademikerforbundet.xlsx, 36kB) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as