Behandling og deling av personopplysninger under streikeplanlegging

Akademikerforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio. Unio organiserer lønnsforhandlinger og felles streikeberedskap for medlemsforbundene på seks tariffområder.

Under lønnsforhandlinger deler vi informasjon om våre medlemmer med Unio (For- og etternavn, fødselsdato, mobilnummer og fagforbund). Dette gjelder bare medlemmer ansatt i de tariffområdene som er aktuelle for streik. For medlemmene som senere tas ut i streik, deles også lønnsopplysninger med Unio. Opplysningene behandles og deles med Unio gjennom konfliktberedskapssystemet KBS.

Opplysningene i KBS er kun tilgjengelig for personer med roller i streikeberedskapen, f.eks. medlemmer i det konfliktberedskapsutvalg som planlegger nærmere streikeuttak. Utvalget kan bestå av personer fra vårt forbund, men også av personer fra annet Unio-forbund. Disse opptrer i så fall da på Unios vegne.

Ved varsel om plassoppsigelse (streik) kan Unio også dele opplysninger med den streikeuttattes arbeidsgiver samt arbeidsgiverorganisasjon.

Nevnte behandling og deling av personopplysninger er en nødvendig og berettiget følge av vårt arbeid som fagforening. Formålet er streikeplanlegging, for å fremme våre medlemmers interesser i forhandlingene. Opplysningene brukes ikke til andre formål.
Medlemsopplysningene slettes fra KBS straks konflikten er avsluttet. Opplysningene lagres ikke i land utenfor EU/EØS.

Behandlingsansvar og databehandlere

Unio og Unios medlemsforbund (til enhver tid) er felles behandlingsansvarlige for behandlingen av medlems¬opplysninger i KBS. Ansvars¬fordelingen er beskrevet i avtale om felles behandlingsansvar. For noen operasjoner i KBS opptrer Unio som databehandler, vårt forbund har derfor i tillegg inngått databehandleravtale med Unio.
Unio har inngått databehandleravtaler med sine leverandører for drift av KBS og løsninger for utsendelse av varsel til de som tas ut i streik. For nærmere informasjon om Unios databehandlere, se Unios personvernerklæring.

Behandlingsgrunnlag

Opplysninger om fagforeningsmedlemskap er «særlige» personopplysninger, med ekstra strenge krav til grunnlag og behandling.
Akademikerforbundets behandlingsgrunnlag for å behandle egne medlemsopplysningene er personvernforordningen («GDPR») artikkel 9 nr 2 d).

Vår deling av opplysninger med Unio, og den videre behandling av opplysningene er hjemlet i GDPR artikkel 9 nr 2 b) «oppfylle sine forpliktelser og utøve særlige rettigheter på området arbeidsrett, trygderett og sosialrett…» samt dels i artikkel 9 nr 2 «fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav».

Arbeidsfordelingen med Unio bygger også på våre forpliktelser fastsatt ved Unios vedtekter, og regelverket knyttet til den norske trepartsmodellen (arbeidstvistloven § 15 (2) jf. § 1 c), Hovedavtalen i staten § 47 nr. 2 jf. § 14 og lov om offentlige tjenestetvister § 3 jf. også GDPR artikkel 6 nr 1 b) (oppfylle en avtale).
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as