For samtlige kurs gjelder følgende betingelser:

Her finner du reiseregningsskjema.

  • Kursene er gratis for Akademikerforbundets medlemmer.
  • Akademikerforbundet dekker/refunderer reise- og oppholdsutgifter for deltakerne etter endt kurs/konferanse (benytt vårt skjema for «reiseregning» og send dette med underskrift til sekretariatet).
  • Påmelding er bindende. Avmelding etter fastsatt frist, medfører et gebyr på 500,- for kursdeltakeren. Forfall som skyldes sykdom blir ikke belastet kursdeltaker (gjelder ikke reise), så fremt vi mottar dokumentasjon på dette.  
  • Vi dekker ikke reise og opphold om du blir forhindret fra å delta på hele arrangementet, uansett grunn.
  • Hovedavtalen i de enkelte sektorer har bestemmelser om fri med lønn for å delta på kurs arrangert av egen fagforening. Spørsmål om dette kan besvares av sekretariatet.
  • Deltakerne må selv sørge for å søke arbeidsgiver om permisjon for å kunne delta på kurs.
  • Ev. tapt fortjeneste dekkes ikke av Akademikerforbundet. Det kan imidlertid gis dispensasjon fra dette, f.eks. til forhandlere som deltar på kurs for andre sektorer enn sin egen. Dette avklares med sekretariatet i forkant av kurset og ev. tapt fortjeneste må dokumenteres.
  • Deltakerne på kurs er selv ansvarlige for ev. reise- og ulykkesforsikring.
  • Ved å melde deg på et digitalt kurs, godtar du at du er synlig som kursdeltaker, både i innkalling og i selve kurset.

/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for utlegg ved reiser knyttet til møter og aktiviteter i Akademikerforbundet
(retningslinjer-for-utlegg-ved-reiser.pdf, 144kB)

/share/mime/48/excel.png Reiseregningsskjema
(reiseregning-i-akademikerforbundet-2024.xlsx, 36kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as