350.000 medlemmer i Unio

09.03.2017. Hovedorganisasjonen Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10.000, og er nå oppe i 350.000 medlemmer. - De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og det gir resultater, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Bibliotekarforbundet valgte overgang til Unio i 2016, noe som naturlig nok preger økningen i antall medlemmer.
- Dette er imidlertid ikke hele forklaringen. Flere forbund har hatt vekst blant yrkesaktive, og det tyder på et aktivt rekrutteringsarbeid, sier Ragnhild Lied.
- Unios 13 forbund er opptatt av verdien av det organiserte arbeidslivet. Da er rekruttering viktig. Jo flere som er medlem i et fagforbund, jo sterkere blir trepartssamarbeidet som er grunnlaget for hele den norske modellen og et godt og trygt arbeidsliv, legger hun til.

Oversikten over medlemmestallet i de enkelte forbund finner du her:
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as