5 tips til lønnsforhandlinger

Har arbeidet ditt blitt endret, forstørret, eller forutsetter det høyere lønn av en annen grunn? Da vil du gjerne forhandle om lønnen din. Det er mye du kan gjøre på egen hånd. Gjennom lokale lønnsforhandlinger derimot forhandler en tillitsvalgt på vegne av deg.

Se våre beste tips til hvordan du går frem ved lønnsforhandlinger her.

1. Fått ny jobb? Forhandle om lønnen din!

På rett sted til rett tid. I teorien kan du forhandle om lønnen din når som helst, men du stiller helt klart sterkere når anledningen byr seg. En slik anledning er når du er på vei inn i en ny jobb. Det er her du kan sikre ditt største lønnshopp.

Før du tegner kontrakten, kan du undersøke hvilken lønn arbeidsgiver vil tilby deg. Slik kan du få innsikt i verdien arbeidsgiver tillegger deg – ut fra din utdanning, arbeidserfaring og egnethet. Kanskje har du allerede fått et tilbud? Da kan du godt legge deg på et lønnsnivå over det du har blitt tilbudt. Samtidig kan du undersøke hva som er vanlig lønn for din stilling.

Det vesentlige er at forespørselen din er realistisk, og har rot i arbeidssituasjonen din. Du kan ta kontakt med en av våre rådgivere for å finne ut hvilket lønnsnivå du bør ligge på.

2. Be om en lønnssamtale ved endret arbeidsforhold

Har du gått gjennom en vesentlig stor endring i arbeidet, for eksempel i arbeidsomfang eller ansvarsområder? Eller mener du at din erfaring og kompetanse ikke samsvarer med markedsverdien? Da kan du be arbeidsgiveren om en lønnssamtale. Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling. Beslutninger rundt lønn er ofte ikke kun opp til din leder. Selve lønnsforhandlingene foregår gjerne mellom ledelsen og lokale tillitsvalgte der dere (bedriftsgruppen) er organisert.

Det er verdt å merke at du ikke kan kreve verken lønnssamtale eller lønnsforhandlinger uten videre. Et slikt krav må bunne i en tariffavtale, altså må du være dekket av tariffavtale i arbeidsforholdet – gjennom å være fagorganisert.

3. Bruk relevante argumenter i lønnsforhandlingene

Alt som er relevant for arbeidsforholdet ditt og som kan være av verdi for bedriften du jobber for, er gode argumenter for en lønnsøkning. Argumentene du bruker bør samsvare med blant annet:

  • videreutdanning og høyere kompetanse
  • endrede arbeidsoppgaver eller større arbeidsomfang
  • verdifull arbeidsinnsats og resultater
  • markedsverdi

I den sammenheng kan det være nyttig med en lønnssamtale i forkant av forhandlingene. Er dere organisert i virksomheten, kan din forhandler veilede deg rundt hvor mye du bør kreve.

4. Be om ny stillingsbetegnelse

Har du fått et større arbeidsomfang, kan det være spesielt relevant å be om en ny stillingsbetegnelse. Dere kan endre stillingsbetegnelse i lokale forhandlinger, for eksempel fra rådgiver til seniorrådgiver. Dette vil også kunne gi grunnlag for ny og økt lønn. En forhandler i fagorganisasjonen vil kunne rådføre deg rundt lønnspolitikken.

5. Er dere organisert? Krev lokale lønnsforhandlinger

Når dere er organisert på arbeidsplassen, har du og bedriftsgruppen krav på årlige forhandlinger. Her vil dere kunne forhandle frem høyere tillegg enn ved sentrale lønnsforhandlinger. De tillitsvalgte forhandler da på vegne av sine medlemmer, altså deg.

De årlige lokale lønnsforhandlingene utgjør om lag to tredjedeler av lønnsveksten i privat sektor. Fagbevegelsen er dermed vesentlig for lønnsdannelsen i virksomheter.

Ønsker du å bli medlem i Akademikerforbundet? Bli kjent med alle medlemsfordelene, og ta kontakt med oss!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as