Advokatforsikringen

Advokatforsikring er en etterlengtet dekning blant medlemmene. 1.1.2023 ble den en realitet. Forsikringen er inkludert i kontingenten for yrkesaktive (ordinært medlemskap og redusert stilling) medlemmer av Akademikerforbundet.

Så langt i år har forsikringen blitt godt brukt av våre medlemmer. Legal Insurance Group som er leverandør av forsikringen har hittil mottatt 53 saker hvor de har bistått våre medlemmer. De fleste sakene har så langt omhandlet arverett og familierett.

I løpet av livet kan det oppstå flere situasjoner hvor man har behov for juridisk bistand eller rådgivning fra advokat. Dette kan være svært kostbart, men nødvendig i mange tilfeller. Målet med advokatforsikringen er å sikre rettsikkerheten til dere som medlemmer, senke terskelen for å få advokatbistand og ikke minst gjøre det økonomisk overkommelig å få advokathjelp.

Advokatforsikringen vår inneholder blant annet:

  • Advokatbistand innenfor bestemte rettsområder, også før en eventuell tvist.
  • Hjelp til å utforme kontrakter, f.eks. samboerkontrakt.
  • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
  • Dekker 20 timer juridisk rådgivning innenfor hvert forsikringsår.
  • Rådgivning og full dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner, dersom saken må løses i rettssystemet.
  • Dekker dine og motpartens saksomkostninger.
  • Advokathjelp for deg, samboer/ektefelle, og barn under 20 år med samme folkeregistrerte adresse.

Familierett, barnerett, arverett og kjøpsrett er noen av rettsområdene som forsikringen omfatter. Arbeidsrett er ikke omfattet av forsikringen, men dekkes av forbundet.
Vårt forsikringskontor kan bistå dere ved spørsmål rundt forsikringen, ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe. Du kan lese mer om forsikringen på forsikringsportalen vår.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as