Akademikerforbundets Håndbok for tillitsvalgte 2015

Akademikerforbundet har laget ny håndbok for tillitsvalgte. Dette skal være et nyttig verktøy for alle tillitsvalgte i forbundet. 

Du som tillitsvalgt har tilgang til denne håndboken på "min side" og går på "medlemsregister" Under praktisk informasjon finner du håndboken som pdf-fil.

Hvis du ikke finner den, kan det være vi ikke har registrert deg som tillitsvalgt. Ta kontakt med sekretariatet.

Benytt alltid siste versjon som du finner her ettersom vi oppdatere innholdet fortløpende.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as