Akademikerforbundets tariffkonferanse 2019

På Akademikerforbundets tariffkonferanse 21.-22. januar 2019 ble det jobbet med lønnskrav til mellomoppgjøret innen de ulike tariffområdene.

Mellomoppgjøret 2019

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det i hovedsak forhandles om en akseptabel økonomisk ramme. Det  er viktig for Akademikerforbundet å gjennomføre lønnsoppgjør som sikrer reallønnsvekst for alle medlemmer. Budskapet til forbundsleder Alfred Sørbø på Akademikerforbundets tariffkonferanse var at nettopp dette kan det se ut til å være rom for i år. Det antydes en mulig generell årslønnsvekst på 3,25 prosent.

Fremtidig lønnspolitikk

Hovedstyret inviterte deltakerne på tariffkonferansen til å være med på oppstarten av arbeidet med Akademikerforbundets lønnspolitikk for perioden 2020-2022 som skal vedtas på landsmøtet i november i år. Akademikerforbundet arbeider kontinuerlig for at utdanning skal lønne seg. Lønns- og tariffundersøkelsen som forbundet nylig gjennomførte viste at dette er også noe medlemmene er svært opptatt av.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as