Akademikerforbundet imøteser en granskning

- Akademikerforbundet imøteser en granskning av NAV-skandalen gjeldende sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge, sier fungerende forbundsleder Jorunn Mørch Aasan. Samtidig er det viktig å ivareta de ansatte i denne krevende situasjonen.

NAVs feiltolkning av folketrygdreglene har fått store konsekvenser for enkeltpersoner som i hovedsak har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge.

Hvordan kunne det gå så galt?

VG skriver: «Jeg kjenner ikke til noe tilsvarende i norsk rettshistorie. Jeg har aldri sett systematisk feil i så stort omfang, sier Jan Fridthjof Bernt, jusprofessor ved Universitetet i Bergen.»
NRK skriver: «Advokat og spesialist på trygderett, Olav Lægreid, meiner saka truleg har betydd økonomisk ruin for menneske som er feilaktig dømde for trygdesvindel»

Med bakgrunn i jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og Advokat og spesialist på trygderett Olav Lægereidss uttalelser, mener Akademikerforbundet at man nå må rette fokus på det som har skjedd. Det betyr av vi må undersøke og snu alle steiner. 

 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as