Akademikerforbundet i Skatteetaten – et landsdekkende lag

Akademikerforbundet i Skatteetaten søkte tidligere i år Hovedstyret om opprettelsen av et landsdekkende lag for alle medlemmer ansatt i Skattetaten. Dette ble godkjent med den forutsetningen at det blir gjennomført en demokratisk prosess hvor representasjon velges av medlemmene i etaten. 22. juni avholdt Skatteetaten sitt aller første årsmøte som et landsdekkende lag og følgende personer ble valgt inn i styret:

  • Rune Husmo, IN: Leder 1 år
  • Zaklina Solås, Nestleder AT 2 år
  • Anett Berntsen,  BD: velges for 2 år
  • Silje Kim Johnsen, IN: velges for 1 år
  • Gerd Lockertsen, Innsats: velges for 1 år
  • Didier Mubikayi, Vara BD velges for 2 år
  • Nina Østrem, Vara IT: velges for 2 år
  • Tor Even Dynna, Vara AT: velges for 2 år


Dette er en historisk dag for Akademikerforbundet, sier nyvalgt leder for det landsdekkende laget, Rune Husmo. Akademikerforbundet har lenge vært et tydelig forbund i Skatteetaten for en rettferdig lønnspolitikk. Med et styrket mandat fra medlemmene kan de tillitsvalgte i etaten nå i enda større grad påvirke medbestemmelse på alle nivåer med én tydelig stemme.

I praksis vil nok ikke medlemmene oppleve store endringer på sin arbeidsplass. De tillitsvalgte har lenge jobbet tett sammen og kanskje i praksis opptrådt som et landsdekkende lag. Men, det vi har gjort nå er å rigge oss med demokratiske løsninger som tåler medlemsvekst. For vokse skal vi, avslutter Husmo.  
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as