Akademikerforbundet på organisasjonskartet – kort fortalt

Den nordiske modellen

Den nordiske modellen kjennetegnes ved at vi har en omfattende velferdsstat der alle bidrar gjennom skattesystemet. Norge har en stor offentlig sektor som gir tjenester og fellesgoder til befolkningen; slik som gratis skole, helsetjenester og økonomisk støtte til de som blir syke eller faller utenfor arbeidslivet.

Den norske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeidet. Samarbeidet mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden skjer både sentralt og lokalt. Dette gjenspeiles i en høy organisasjonsgrad og stort omfang av tariffavtaler. Modellen innebærer at de tre partene viser samarbeidsvilje og har gjensidig respekt for hverandre. Trepartssamarbeidet innebærer felles samfunnsansvar og bidrar til økonomisk stabilitet og bedre dialog.

Arbeidsgiverorganisasjoner i Norge

En arbeidsgiverforening er en sammenslutning av arbeidsgivere som har til formål å ivareta deres interesser overfor arbeiderne, og ble dannet som en reaksjon på arbeidernes sammenslutning til fagforeninger.

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter.
Abelia - Abelia er NHOs forening for teknologi- og kunnskapsbedrifter og ble grunnlagt i 2001. Foreningen ble etablert i NHO-familien med utgangspunkt i Kunnskapsbedriftenes landsforening og IT-næringens forening.
KS - KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. KS organiserer alle landets kommuner og fylkeskommuner.
Spekter - Spekter ble etablert i 1993 som arbeidsgiverforening for fristilte statlige virksomheter. I 2007 ble navnet endret til Arbeidsgiverforeningen Spekter. I dag er Spekter åpen for alle bedrifter som ønsker medlemskap. Spekters største områder er helse, og transport- og logistikk. Eksempler på virksomheter som er medlemmer er Vinmonopolet, Bane NOR og Norsk Tipping.
Virke - Hovedorganisasjonen Virke er en norsk hovedsammenslutning for handels- og tjenestenæringene. Eksempler på virksomheter er Blå Kors, Det Norske Diakonhjem og Signo.
KA - Hovedorganisasjonen KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for virksomheter med kirkelig forankring.
Staten – Arbeidsgiver og part i arbeidslivet.

Arbeidstakerorganisasjoner i Norge

Det er fire hovedorganisasjoner (også kalt hovedsammenslutninger) for arbeidstakere i Norge: LO, Unio, Akademikerne og YS. De fleste fagforbund og foreninger er tilknyttet en av disse hovedsammenslutningene, men noen er også uavhengige.

LO – her finner du blant annet Fagforbundet, Fellesforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).
Unio - Akademikerforbundet er et av 14 forbund i Unio.
Unios forbund etter medlemstall: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening, Det Norske Diakonforbund.
Akademikerne - her finner du blant annet Den norske legeforening, Econa, Juristforbundet og Samfunnsviterne.
YS – her finner du blant annet Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat.

Det finnes også eksempler på forbund som ikke er med i en hovedorganisasjon, som Lederne, Advokatforeningen, Norsk Journalistlag og NITO.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as