Akademikerforbundets arrangementer

  1. Forbundets nasjonale kurs/konferanser

    Alle nasjonale kurs/konferanser i perioden mars til og med mai avlyses.
  2. Forbundets lokale og regionale møteplasser

Hovedstyret har besluttet at alle regionale årsmøter avlyses. Når det gjelder årsmøter som inkluderer valg, ber hovedstyret de sittende styremedlemmer fortsette til årsmøte kan bli gjennomført. Dersom styremedlemmer ikke fortsetter, må regionleder gi beskjed om dette til generalsekretær.

Når det gjelder regionale styremøter, anbefales disse avholdt ved fjernmøter.

Har du reiseutgifter, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Om de ikke refunderer send reiseregningsskjema til post@akademikerforbundet.no med informasjon om hvilket kurs, og skriv at kurset er avlyst.

Skjema finner du her: https://www.akademikerforbundet.no/kurs/kursinformasjon/
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as