Alle grupper hadde reallønnsnedgang i 2016

31.03.2017. I dag klokken 12.00 presenterte Teknisk beregningsutvalg (TBU) endelig hovedrapport. Rapporten er en oppdatering av den foreløpige rapporten fra 20. februar. Rapporten viser at alle grupper hadde reallønnsnedgang i fjor.

Som den foreløpige rapporten også viser så var lønnsveksten for industrien i fjor lavere enn forventet. Industrifunksjonærer hadde en lønnsvekst på 2,2 prosent mens industriarbeidere hadde lønnsvekst på 2,0 prosent fra 2015-2016. Lønnveksten for industrien samlet er beregnet til 1,9 prosent fra 2015-2016. Nedgang i funksjonærandelen i industrien var en viktig grunn til at lønnsveksten samlet var beregnet lavere enn de to gruppene hver for seg.

Årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området ble anslått til 2,4 prosent ved hovedoppgjøret 2016. Tallene fra TBU viser at lønnsveksten i offentlig sektor og andre områder i privat sektor hadde en lønnsvekst rundt dette anslaget.

- Selv om lønnsveksten i fjor var et museskritt i riktig retning, er lønnsforskjellene for store mellom sammenlignbare grupper i offentlig og privat sektor,  sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Her finner du Unios oppsummering og TBUs pressemelding.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as