Ap følger pensjonist-råd fra Unio

27.06.2017. – Det er svært gledelig at Arbeiderpartiet velger å følge Unios forslag som skal hindre at pensjonistene får nedgang i kjøpekraften år etter år, sier Unio-leder sier Ragnhild Lied i en kommentar til forslagene Arbeiderpartiet la fram på en pressekonferanse i dag.

Unio har ved en rekke anledninger – sist i årets trygdeoppgjør – stilt krav om at reguleringen av løpende pensjoner legges om til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.  De to siste årene har den gjeldende reguleringsmåten med å trekke 0,75 prosent fra lønnsveksten gitt reell inntektsnedgang for pensjonistene fordi reallønnsveksten har vært lav eller negativ.  I år ligger reallønnsveksten an til å bli omtrent som prisstigningen, altså rundt null. Det betyr at pensjonistene får rundt 0,75 prosent i kutt. Slik har det vært tre år på rad.
- Dette strider mot Stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av realinntektsveksten til lønnstakerne. Vi er derfor glad for at Arbeiderpartiet har tatt forslagene som har kommet fra Unio i denne saken, sier Lied, som gjerne skulle sett at Arbeiderpartiet hadde gitt et signal om dette forslaget inn i revidert nasjonalbudsjett.

Unios notatserie om trygdedrøftelsene

Her er hovedelementene i endringsforslaget fra Arbeiderpartiet:

• Dagens ordning, hvor pensjonene hvert år kuttes med 0,75 prosentpoeng målt mot lønnsveksten, fjernes.

• Det innføres en ordning hvor pensjonene hvert år justeres ut ifra gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

• Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst. Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstagere, får pensjonistene 0,2 prosent.

Med dagens ordning ville en så lav lønnsvekst gitt pensjonistene nedgang i kjøpekraft.

• Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.

• Hvis arbeidstagerne får oppgjør med stor reallønnsvekst, vil pensjonistene kunne tape på omleggingen. Hvis arbeidstagerne ett år skulle få tre prosent reallønnsvekst, så vil pensjonistene ende med en reallønnsvekst på 1,5 prosent, mot 2,25 prosent i dag (3 minus 0,75).
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as