Åpent infomøte 2. mai om sentrale forhandlinger i stat, KS og Oslo kommune

Her vil du finne opptaket fra møtet, KS-presentasjosnen og noen spørsmål og svar.

Her har Unio laget en podkast om oppgjøret

Hvorfor ble den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret i kommunal sektor 5,4% når den ble 5,2% for andre tariffområder?

Unio krevde et lønnsoppgjør i KS ut over frontfaget, som var 5,2%. Dette kravet ble fremmet fordi vi mener at kommunal sektor har kommet spesielt dårlig ut i de senere oppgjør sammenlignet med frontfaget og dette har ført til et såkalt etterslep i lønnsutviklingen.

Hvorfor har LO/YS - forbundene i lønnsoppgjøret for statlig sektor fått et generelt tillegg mens Unio ikke har fått det?

I hovedoppgjøret 2022 gikk Unio sammen med Akademikerne inn i en ny tariffavtale med Staten. I denne avtalen legges det opp til at forhandlingene om fordeling av den økonomiske rammen i sin helhet foregår lokalt i virksomhetene. Dette betyr at det er partene i den enkelte virksomhet som kommer frem til hvordan innretningen på oppgjøret skal være.

Hvorfor er det to tabeller for lønnsoppgjøret i KS, kapittel 4?

Den ene tabellen (A) viser hva partene har blitt enig om av lønnstillegg til kommunalt ansatte som befinner seg på ulike ansiennitetsnivå (0 år, 2 år, 4 år osv.). Tabell B viser ny garantilønn for ansiennitetsnivåene.

Hvorfor oppgis tallet 4,9% for prisstigning når SSB opplyser om andre tall?

Anslaget for prisstigning på 4,9% er gjort av Teknisk Beregningsutvalg og er en del av det partene er enig om skal danne grunnlaget for årets lønnsoppgjør. Dette er likevel bare et anslag. SSB viser normalt prisstigning fra de foregående 12 månedene, altså vil dette tallet justere seg litt fra måned til måned. 

Vil uorganisertes lønnsmidler være en del av Unio/Akademikernes lønnsmasse, eller LO/YS?

Lønnsmidlene knyttet til de uorganiserte tilfaller forhandlingene på det avtaleområdet som er størst med hensyn til årsverk i den enkelte virksomhet. 

Hvem skal forhandle for meg om jeg ikke har tillitsvalgt?

Vi går ikke inn spørsmål om forhandlinger i enkelte virksomheter her siden de gjerne følger en lokal fremdriftsplan, men den som ikke har lokal tillitsvalgt skal bli ivaretatt av sitt regionstyre. Sjekk hvilken region du tilhører og finn kontaktinformasjon her.

/share/mime/48/pdf.png Presentasjon oppgjøret KS 2023
(oppgjoret-i-ks-2023.pdf, 216kB)




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as