Arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon stopper opp

Ragnhild Lied og de andre lederne av arbeidstakerorganisasjonene spør i et felles brev til statsråd Anniken Hauglie hvordan regjeringen vil avslutte arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

- For oss må prosessen avsluttes i reelle forhandlinger og resultatet sendes ut på uravstemning, sier Unio-leder Ragnhild Lied om arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon.

Regjeringen sa i januar 2016 av de ikke ville forhandle offentlig tjenestepensjon i et tariffoppgjør. De kom aldri med noen god forklaring. Arbeidsdepartementet har i høst og fram til nå nylig utredet flere sider ved en ny påslagmodell. Hovedorganisasjonene har blitt invitert til noen møter i denne forbindelsen, men denne kontakten har ikke vært forpliktende samtaler som en kunne tenke seg i forkant av reelle forhandlinger.
- Nå vil vi ha svar på hvordan regjeringen ser for seg at arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon skal avsluttes, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

Brevet til statsråden kan leses her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as