Det var både høy temperatur og stort engasjement i debatten. Fra venstre Audun Ingvartsen, Nina Melsom og Owe Ingemann Waltherzøe.

Arendalsuka: Fagforeningesknusing til debatt

Det ble høy temperatur og stort engasjement da det ble satt spørsmålstegn ved om det organiserte arbeidslivet er i ferd med å forvitre. Ser vi fagforeningsknusing slik som vi var vitne til i mellomkrigstiden? Er trepartssamarbeidet i fare?

Tekst/foto: Carl-Erik Christoffersen

Leder Audun Ingvartsen fra Lederne hadde fått med seg direktør Nina Melsom fra NHO, stortingspolitiker Maria Karine Aasen-Svensrud (Arbeiderpartiet) og partileder Owe Ingemann Waltherzøe (Industri- og næringspartiet).

Selv om Unio har klart å øke medlemstallet, har organisasjonsgraden blant norske arbeidstakere totalt sett dalt gjennom mange år. De øvrige nordiske land ligger langt over vår organisasjonsgrad. Hvorfor er det slik? Det var det ingen av debattantene som kunne gi et godt svar på.

Maria Karine Aasen-Svensrud hadde likevel ingen problemer med å finne eksempler på aktiv «fagforeningsknusing» i dagens arbeidsliv. Noe som ikke var uvanlig for 100 år siden.
Et eksempel hun trakk framvar det polske flyselskapet Wizz Air, som nektet ansatte å organisere seg. Nå sist har elektronikkgiganten Elkjøp vært oppe i media, der det har kommet fram at ansatte som ikke organiserer seg får bonus av selskapet. I følge Aasen-Svensrud må vi forvente at slikt får effekt.

Tradisjonell industri, som på mange måter garanterte høy organisasjonsgrad, taper terreng. I tillegg ser vi at arbeidsinnvandringen øker. Noe som ble et stort problem for en rekke bedrifter når grensene ble stengt under pandemien.

Hvordan vil trepartssamarbeidet bli påvirket, når stadig flere utenlandske investeringsselskaper kjøper opp norske virksomheter. Selger vi oss ut bit for bit?
NHO-direktør Nina Melsom ser positivt på at andre lands investorer tar med seg kapital til Norge. Og hun kan ha rett i at de ikke er så mange. Men utfordringen er at f.eks. kinesiske selskaper har kjøpt opp store selskaper. Det er derfor mange arbeidstakere i Norge, som i dag har arbeidsgiverne sine på andre siden av jorda.

Et annet sentralt spørsmål er hvordan utenlandsk eierskap vil påvirke trepartssamarbeidet og relasjonene i samfunnet? Forvitrer arbeidstakeres rettigheter? Nei, mener Nina Melsom. Tvert imot får vi her muligheten til vise de utenlandske eierne hva vi mener med trepartssamarbeid. Spørsmålet er nok heller hva de utenlandske eierne vil gjøre hvis vi får en tilsvarende floke á la Nobelprisen til kinesiske dissidenter. For eksempel kan det være nyttig å spørre den norske sjømatindustrien om effekter de opplevde. Det kinesiske markedet ble raskt stengt for de norske varene, noe som igjen sterkt berørte norske arbeidsplasser.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as