Årets ildsjel 2015: Thanh Nguyen

Thanh Nguyen ble tildelt prisen årets ildsjel 2015 på Politisk råd 10. juni. Vi gratulerer!

I en organisasjon som Akademikerforbundet, der mye er basert på idealisme og frivillighet, er det viktig å ta vare på ildsjelene. Vi ønsker med denne prisen å vise at vi verdsetter ildsjelenes engasjement og arbeid for organisasjonen.
Prisen deles ut årlig til en person i Akademikerforbundet som har gjort en innsats ut over det man kan forvente og som er en inspirasjonskilde for oss andre.
I henhold til våre verdier skal Akademikerforbundet, i møte med medlemmet og samarbeidspartnere bygge på:

Etisk bevissthet
Kompetanse
Trygghet
Engasjement

Thanh Nguyen etterlever disse verdiene til fulle og er en utmerket ambassadør for Akademikerforbundet.
Thanh var hovedtillitsvalgt i Oslo kommune i perioden januar 2014 – oktober 2015. Medlemsantallet økte i perioden med nesten 20 % og det ble valgt flere nye tillitsvalgte ved de ulike virksomhetene. Thanh fremheves for sin innsats i 2015. Hun har gjort en fremragende arbeid med å bygge lokallag i Oslo kommune. Mange timer utover de frikjøpte har gått med til å bygge relasjoner og strukturer. Hun har utvist et sterkt engasjement og evner å se medlemmene.
Thanh har tatt til seg mye kunnskap på kort tid og uredd gått inn i nye oppgaver – i forhandlingsutvalg, som kursholder og i rådgivningssaker, for å nevne noe. Thanh beskrives som svært målbevisst, vennlig og positiv.
Vi takker for innsatsen og ser frem til mange år med fortsatt godt samarbeid!

Vet du om en ildsjel i Akademikerforbundet?

Kanskje kjenner du noen der du er som gjør en innsats utover det man kan forvente, og som du syns fortjener å bli gjort stats på med en pris?
Forslag på kandidat, samt en kort begrunnelse for hvorfor vedkommende fortjener å bli kalt ”årets ildsjel”, sendes til generalsekretær Astrid Tideman Sørland.

Vi ber om forslag på kandidater til prisen ”årets ildsjel 2016” innen 15. mars 2017.